Volume / Kötet

The peer-reviewed version of this manuscript (below) is due for publication in 2023 by de Gruyter Mouton (Contributions to the Sociology of Language [CSL], edited by: Ofelia García and Francis M. Hult, founded by: Joshua A. Fishman)

Citation: Heltai, János Imre and Tarsoly, Eszter (eds.). Forthcoming. Translanguaging for Equal Opportunities: Speaking Romani at School, De Gruyter Mouton.

This multi-authored volume offers a state-of-the-art analysis of how translanguaging supports bilingual Roma students’ learning in monolingual school systems. Co-written by academic and non-academic participants, it is an essential reading for researchers, pre- and in-service teachers of Romani-speaking students and experts working with students whose home languages are different from the teachers’ and the school curricula.

Ez a sokszerzős kötet azt mutatja be, hogyan lehet az egynyelvű iskolarendszerekben tanuló kétnyelvű roma diákokat a transzlingválással támogatni. Kötetünk, ami kutatással hivatásszerűen foglalkozó munkatársak és civil kutatók közös munkája, fontos olvasmány kutatóknak, tanárjelölteknek, tanároknak és azoknak a szakembereknek, akik olyan diákokkal dolgoznak, akiknek az otthoni beszédmódjai eltérnek a tanár és/vagy az oktatás nyelvétől.

Teljes kötet letöltése

A kötet szerzői

A videók listája

Átírási eljárások és rövidítések

Előszó

1.1 Nem standardizált beszédmódok és nyelvpolitikai rezsimek

1.2 Romák, romani és az etnikai, illetve a nyelvi kategorizáció kihívásai

1.3 A feszültségek és együttműködés perspektívái Tiszavasváriban és Szímőn

2.1 Adatgyűjtés: nyelvészeti etnográfiai kutatás és részvételi megközelítések

2.2 Adatfeldolgozás: a nézőpontok és egyéni hangok sokféleségének megtartása

2.3 Koncepció és elemzés: a transzlingválás mint nem hierarchikus sokféleség

3.1 Nyelvi repertoár: egy lenézett “kevert” nyelv mint erőforrás a tanuláshoz

3.2 Transzlingválás és transzformáció: A tanár-diák szerepek fejlődése

3.3 Mediáció a transzlingváló iskolai helyzetekben: az identitások és politikák nyelvi finomhangolása

3.4 A tanári beszéd a transzlingváló osztályteremben: egynyelvű tanárok két- és többnyelvű osztálytermekben

3.5 Transzlingváló váltás és intézményi környezet: az osztálytermen túli hatások

3.6 Az iskolai nyelvi tájkép és reflektív gyakorlatok szerepe transzlingváló terek létrehozásában

3.7 A közösségi tudáson alapuló kulturális transzformáció a pedagógiában

3.8 Transzlingválás és nem standardizált írott nyelv: heterografikus írásbeliség az iskolában és az iskolán kívül

3.9 Az adaptív iskola koncepciója, a hatékony tanulásszervezés és a transzlingválás

3.10 Stilizálás, hang és keresztezés a tanteremben