Volume / Kötet

This multi-authored monograph, located in the intersection of translanguaging research and Romani studies, offers a state-of-the-art analysis of the ways in which translanguaging supports bilingual Roma students’ learning in monolingual school systems. Complete with a video repository of translanguaging classroom moments, this comprehensive study is based on long-term participatory ethnographic research and a pedagogical implementation project undertaken in Hungary and Slovakia by a group of primary teachers, bilingual Roma participants, and researchers. Co-written by academic and non-academic participants, the book is an essential reading for researchers, pre- and in-service teachers of Romani-speaking students, and experts working with collaborators (learners, informants, activists) whose home languages are excluded from mainstream education and school curricula.

Our volume is open access and downloads from the de Gruyter website.

Ez a sokszerzős kötet azt mutatja be, hogyan lehet az egynyelvű iskolarendszerekben tanuló kétnyelvű roma diákokat a transzlingválással támogatni. Kötetünk, ami kutatással hivatásszerűen foglalkozó munkatársak és civil kutatók közös munkája, fontos olvasmány kutatóknak, tanárjelölteknek, tanároknak és azoknak a szakembereknek, akik olyan diákokkal dolgoznak, akiknek az otthoni beszédmódjai eltérnek a tanár és/vagy az oktatás nyelvétől.

Teljes kötet letöltése

A kötet szerzői

A videók listája

Átírási eljárások és rövidítések

Előszó

1.1 Nem standardizált beszédmódok és nyelvpolitikai rezsimek

1.2 Romák, romani és az etnikai, illetve a nyelvi kategorizáció kihívásai

1.3 A feszültségek és együttműködés perspektívái Tiszavasváriban és Szímőn

2.1 Adatgyűjtés: nyelvészeti etnográfiai kutatás és részvételi megközelítések

2.2 Adatfeldolgozás: a nézőpontok és egyéni hangok sokféleségének megtartása

2.3 Koncepció és elemzés: a transzlingválás mint nem hierarchikus sokféleség

3.1 Nyelvi repertoár: egy lenézett “kevert” nyelv mint erőforrás a tanuláshoz

3.2 Transzlingválás és transzformáció: A tanár-diák szerepek fejlődése

3.3 Mediáció a transzlingváló iskolai helyzetekben: az identitások és politikák nyelvi finomhangolása

3.4 A tanári beszéd a transzlingváló osztályteremben: egynyelvű tanárok két- és többnyelvű osztálytermekben

3.5 Transzlingváló váltás és intézményi környezet: az osztálytermen túli hatások

3.6 Az iskolai nyelvi tájkép és reflektív gyakorlatok szerepe transzlingváló terek létrehozásában

3.7 A közösségi tudáson alapuló kulturális transzformáció a pedagógiában

3.8 Transzlingválás és nem standardizált írott nyelv: heterografikus írásbeliség az iskolában és az iskolán kívül

3.9 Az adaptív iskola koncepciója, a hatékony tanulásszervezés és a transzlingválás

3.10 Stilizálás, hang és keresztezés a tanteremben