Participatory workshops / Részvételi műhelyek

 

Learning Package

Learning Package with instructions

This learning package is designed to explore participatory linguistic ethnography in Hungarian and English on taught courses in Sociolinguistics. The learning package is intended for undergraduate and postgraduate students who completed an introductory sociolinguistics orapplied linguistics module. The learning package can be completed in 3 x 90 minutes on a tutor-led course. Preliminary reading of Buchholtz (2021) recommended. The package consists of 3 parts. The first two deal with theoretical and practical issues of linguistic ethnography and participatory research; the third part explores the benefits and dilemmas of participatory research based on the authors’ experience. 

Two pdf files are posted here; the one (without instructions) contains questions to help learners and lecturers work through the tasks, and the other (complete with instructions) contains supplementary material to initiate collective or individual reflection. These instructions are only suggestions concerning the possible directions which the classroom conversations can take; they deliberately do not provide ready-made answers in order to provide affordances for lecturers’ and students’ own perspectives and experience). The version without instructions is recommended for groups of students who wish to learn about the characteristics and dilemmas of the field with the coordination of a seminar leader. The version with instructions is recommended for lecturers coordinating courses and for students, researchers, and other interested parties who wish to work through the package independently.   

Tananyagcsomag

Tananyagcsomag instrukciókkal

Az itt pdf-formátumban megnyitható tananyagcsomagunk a részvételi nyelvészeti etnográfiába vezeti be az érdeklődő hallgatókat és kollégákat magyar, illetve angol nyelven. Ez a tananyag olyan alap- vagy mesterszakos egyetemi hallgatóknak szól, akik végeztek már szociolingvisztikai/alkalmazott nyelvészeti bevezető kurzust. A tananyagcsomag elvégezhető 3×90 percben, oktató által koordinált kurzuson. Javasolt az irodalomlista egy vagy több tételének előzetes elolvasása. A tananyagcsomag 3 részből áll – Az első két rész a nyelvészeti etnográfia és a részvételiség elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik, a harmadik rész pedig saját részvételi etnográfiai munkánkon keresztül a részvételiség előnyeiről és az azt övező dilemmákról szól. 

Két pdf érhető el. Az első (instrukciók nélkül) a feladatok mellett azok feldolgozását segítő kérdéseket tartalmaz, az utóbbi (instrukciókkal) ezeket kiegészítő, a közös vagy egyéni gondolkodást katalizáló instrukciókat is.Ezek az instrukciók valójában csupán felvetések, irányok, amelyekben gondolkodni lehet vagy érdemes, de nem adnak kész kérdéseket vagy válaszokat az érdeklődők szájába. Az instrukciók nélküli verziót azoknak a tanulócsoportoknak ajánljuk, akik egy szemináriumvezető koordinációja mellett kívánnak megismerkedni e terület jellemzőivel és dilemmáival. Az instrukciókkal ellátott verziót ajánljuk egyrészt a szemináriumokat koordináló kollégáknak, másrészt azoknak a hallgatóknak, kutatóknak, illetve érdeklődőknek, akik önálló munkában tekintenék át a tananyagcsomagot.  

Recommended reading / Ajánlott olvasmányok

Bodó Csanád, Barabás Blanka, Fazakas Noémi, Gáspár Judit, Jani-Demetriou Bernadett, Petteri Laihonen, Lajos Veronika & Szabó Gergely 2022. Participation in sociolinguistic research. Language and Linguistic Compass 16(4). e12451. 

Bucholtz, Mary 2021. Community-centred collaboration in applied linguistics. Applied Linguistics 42(6). 1153–1161 

Heller, Monica, Sari Pietikäinen & Joan Pujolar 2018. Critical sociolinguistic research methods. Studying language issues that matter. Routledge. New York. 

Heltai János Imre, Tarsoly Eszter, Jenei Kamilla, Turó Zoltán, Ábri Izabella, Kerekesné Lévai Erika, Lakatos Elisabeth, Lakatos Józsefné Balogh Róza, Lakatos Sára Zsanu, Lakatos Mária, Makula Attiláné Rostás Melinda, Opre Csabáné Ica, Tokár Zoltánné Katalin, Szabóné Balázs Beáta & Szántóné Erika 2023 megjelenés előtt. Sibboleth: Beszédünk sokfélesége és társadalmi helyzetünk. Egy részvételi kutatás eredményeiből. Nyelvtudományi Közlemények 118. 

Heltai János Imre 2021. Szociolingvisztika és részvételiség. Alkalmazott Nyelvtudomány. 21(2). 21–34. 

Tiszavasvári Transzlingváló Műhely 2022. Ketháne: cigány-magyar közösség. Kik vagyunk és mit szeretnénk? Ko hámle ámen táj szo kámász? Tiszavasvári Hírmondó 9(6).