Az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ tudományszervezési és alkalmazott pszichológiai tevékenységének bemutatása

  Az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ tudományszervezési és alkalmazott pszichológiai tevékenységének bemutatása


Az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ tudományszervezési és alkalmazott pszichológiai tevékenységének bemutatása1

A SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ (korábbi megnevezése: Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság) alapvető küldetése a tudományos kutatás, az oktatás és a gazdaság színvonalas szakembereinek összekapcsolása. Az SZVT kutatásokat és projekteket koordinál, előadásokat és szimpóziumokat szervez, külön figyelmet fordítva az ifjúsággal történő szoros kapcsolatra. A gazdasági szféra szereplői mellett együttműködést folytat hazai és külföldi egyetemi, akadémiai szervezetekkel. Előadások, továbbképzések, magyar és angol nyelvű kiadványok útján ad lehetőséget a legfrissebb tudományos eredmények megismerésére, segítve a modern menedzsment és társadalomtudományi kutatási eredmények hasznosulását.

Történetileg a szervezet 1970-ben alakult a korábbi MTESZ Központi Ipargazdasági Bizottságából. Kezdeti célkitűzése a vállalatvezetők korszerű továbbképzése volt. A rendszerváltást követően a szervezet is sikeres reformprogramot valósított meg, így küldetésének eleget téve meghatározó menedzsment és vezető műhelyként működhetett tovább, nonprofit társadalmi szervezet formájában. A Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság a fiatal kutatók tevékenységét doktorandusz-támogató programmal, ösztöndíjakkal, valamint különböző témájú PhD konferenciák szervezésével segíti.

Az SZVT saját kutatási projektjein túl a gazdasági, állami szervezetek számára is koordinál projekteket, a legmagasabb szakmai szinten tevékenykedő kutatók, kutatóműhelyek bevonásával. A jelenlegi tagság 800 főből áll, akik a természet és társadalomtudomány, a gazdasági élet különböző területein tevékenykednek. A társaság érdemi munkája a kezdetektől elsősorban a szakosztályokban, illetve a szakosztályszerűen működő bizottságokban folyik. Ezeket az SZVT fokozatosan hozta létre az idők folyamán. Jelenleg 14 szakosztályban és 8 regionális szervezetben folyik a szervezet munkája. A szakosztályok és megyei szervezetek a legkülönbözőbb területeken indítanak képzéseket, általában oktatási intézményekkel vagy cégekkel együttműködve. Az innovációs járulék felhasználásával az SZVT bevonásával a vállalatok a növelhetik versenyképességüket: az SZVT az elmúlt 3 évben több mint 70 projektet koordinált sikerrel. A Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság K+F tevékenységével a Fejlesztési Terv intézkedéseinek optimalizáláshoz is igyekszik hozzájárulni. A kutatások eredményeként kialakított fejlesztési eszközök lehetővé teszik, hogy a gazdasági szereplők megerősítsék meglévő adottságaikat, és felszámolják azokat az akadályokat, amelyek visszahúzó-erőként gátolják növekedésüket.

Ezek közé tartozik a lassan hagyománnyá váló alkalmazott pszichológiai PhD-konferencia, amelyet először 2010-ben, majd 2013-ban rendezett meg az SZVT. Sikerüket a résztvevő doktoranduszok nagy száma és a magas szakmai színvonal jelezte.

Az SZVT Alkalmazott pszichológiai szakosztálya elsősorban olyan tudományos kutatásokat koordinál, amelyek alkalmazott pszichológiai vonatkozásokkal rendelkeznek. A szakosztály egyik célja, hogy a 2008. március 31-én indult Psychogalaxy projekthez csatlakozó, önkéntes tudományos kutatómunkát végezzen. A szakosztály munkacsoportokból áll, melyek a 2009. évben a következő kutatási területeket preferálták: (a) képi kifejezéspszichológia, (b) interakciódinamikai kutatások, hagyományos papír-ceruza és internetes formában, (c) kapcsolatok kutatása: baráti és párkapcsolatok, kapcsolati és kötődési kérdőívek kifejlesztése, honosítása. A Szakosztály havonta tudományos üléseket és előadásokat rendez, a munkacsoportok azonban gyakrabban találkoznak, az aktuális feladatok függvényében. A tagok kapcsolattartását az üléseken kívül a szakosztály Hírlevele biztosítja.

Az Alkalmazott pszichológiai szakosztály kiemelt célja a több, mint 30.000 fős adatbázissal rendelkező Psychogalaxy („Az ország tesztje”) kutatás adatainak feldolgozása, kutatási eredményeinek publikálása, módszereinek vagy funkcióinak továbbfejlesztése és olyan új kutatások indítása, melyek kapcsolódnak a Psychogalaxy módszereihez vagy céljaihoz. A Psychogalaxy projekt feladata a baráti és párkapcsolatok működésének megismerése a kapcsolatok javításának, fejlesztésének céljával, a kapcsolati összeillés kutatása, az ország lakosságának reprezentatív, pszichológiai feltérképezése, illetve előre meghatározott részpopulációk vizsgálata.

A Psychogalaxy kutatást hat év előkészítő munka és számos előzetes tesztvizsgálat előzte meg. A kutatás célja, hogy kirajzolja Magyarország „pszichológiai karakterét”. Az eredmények cáfolhatják, vagy éppen megerősíthetik a magyarokról vallott közkeletű sztereotípiákat. Ezt elősegíti, hogy a Psychogalaxy angol nyelven is működik, hiszen így más nemzetekkel is összehasonlítható a magyar nemzeti karakter.

A kutatást Dr. Sváb Péter és Dr. Vass Zoltán indította el a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, valamint a Károli Református Egyetem Pszichológiai Intézetének együttműködésével. A szakmai háttér orientációját Bagdy Emőke és Vargha András professzorok neve jelzi. A projekt hosszú távon minden eddiginél nagyobb kutatható adatbázist vár a kutatástól, amely (a névtelenség megőrzése mellett) rendkívül részletes adatokkal rendelkezik a kitöltők személyiségéről. A www.psychogalaxy.hu oldal több, mint 250 tesztjével az ország legnagyobb internetes tesztkitöltő és tanácsadó oldalává vált. Különlegessége, hogy nemcsak kérdőíveket töltenek ki a látogatók, hanem rajzos teszteket is, amelyeket a rendszer pszichológiai szempontból értékel. A kiértékelés nem egyszerűen pontszámok összeadását jelenti, hanem egy mesterséges intelligencia-program számítja ki az összefüggések alapján az eredményt.

A Psychogalaxy arról a “bolygótérképről” kapta a nevét, ami a felhasználó pszichológiai rokonait mutatja meg. A tesztek kitöltője áll az “univerzum” középpontjában, körülötte pedig más “bolygók” keringenek. Távolságukat egy intelligens algoritmus határozza meg, amihez a felhasználók összes adatát egybeveti, és kiszámítja pszichológiai összeillésük mértékét. Az összeillés nem egyszerűen a hasonlóságra épül, hiszen minden tulajdonságnál különbözik, hogy a “hasonló a hasonlót vonzza” vagy “az ellentétek kiegészítik egymást” alapelv lesz-e érvényes rá.

A tudományos kutatás segítő céllal irányul az emberi kapcsolatok tanulmányozására. Azon a felismerésen alapul, hogy az emberi élet minőségét és az elégedettséget (a „boldogság” alapvető érzését) alapvetően meghatározza az emberi kapcsolatok minősége. A kutatás szeretne segíteni abban, hogy az emberek olyan kapcsolatokat alakítsanak ki, melyekkel elégedettek, és amelyek jobbá teszik életük egészét. Ezt a pozitív célt a Psychogalaxy többféle módon kívánja megvalósítani. Ezek felsorolva: (1) a pszichológiai önismeret fejlesztése, (2) a meglévő kapcsolatok minőségének javítása, (3) a látogatók valódi igényeinek megfelelő, új kapcsolatok kialakítása.

Az önismeretet olyan pszichológiai tesztekkel fejleszti, amelyeket a látogatók Interneten át töltenek ki. A javuló önismeret javítja az életminőséget is, mert segíti a valódi szükségleteknek megfelelő célok, életmód, baráti és párkapcsolatok, értékrend, identitás, foglalkozás, időbeosztás megtalálását. Az online kitöltött önismereti tesztek eredményeit a rendszer önállóan kiszámítja, majd a már meglévő normákhoz, sztenderdekhez viszonyítva értelmezi. A tesztek pszichológiai eredményeit a Psychogalaxy szöveges szakvélemény formájában adja vissza a tesztet kitöltő látogatóknak. A vélemények nemcsak jellemzést tartalmaznak, hanem tanácsokat és olyan észrevételeket is, melyeket a látogatók továbbgondolhatnak.

A már meglévő kapcsolatok minőségét olyan tesztekkel javítja, amelyek a baráti és a párkapcsolatok egyedi sajátosságait vizsgálják. Ezek között a tesztek között szerepelnek egyénileg kitöltendő kérdőívek és olyan feladatok is, melyeket mindkét fél elvégez. Az egyéni tesztek a kapcsolati profilt, a kötődési stílust és a párkapcsolatok erősségeit, esetleges veszélyforrásait elemzik. A páros tesztek a két fél kapcsolódási profiljának összeillését, a hasonlóságokat és az ellentéteket, a komplementer igényeket mérik fel általánosabb értelemben és a mindennapi életben legfontosabb területein.

Az új kapcsolatok kialakítását külön szakértői rendszer segíti. Az összes teszt eredménye bekerül ugyanis egy központi modulba, amely pszichológiai ismeretekre építve hozza összefüggésbe az adatokat. A folyamat kiterjed a rendszer összes felhasználójára. Ez lehetővé teszi a kapcsolati „térkép” kialakítását, amelyről a Psychogalaxy nevét kapta. A rendszer kiszámítja az összes ismert adat alapján, minden egyes felhasználó között a pozitív kapcsolatok valószínűségét. Ebben a számítási folyamatban figyelembe veszi a pszichológiai tesztek eredményeit, a regisztráció során megadott adatokat és azokat a kutatási eredményeket, amelyek a Psychogalaxy kifejlesztését előzték meg.

A Psychogalaxy hátterét képező kutatás részét képezi egy nagyobb, átfogó kutatássorozatnak is, amely a Károli Egyetemen belül a projektív teszthelyzet számítógépes elemzésére, a projektív pszichodiagnosztika rendszerelméleti megközelítésére, a mesterséges intelligencia pszichológiai alkalmazására, illetve a többszemélyes interakciódinamika vizsgálati metodikájára irányul. A legújabb kutatások az internetes (webes) vizsgálatokon túl a mobil platformok (iPhone) és Facebook közvetítésével végzett pszichológiai vizsgálatokra is, fiatal doktoranduszok és egyetemi hallgatók részvételével.

Prof. Dr. Vass Zoltán

Budapest, 2014. március 14.

Jegyzetek

1 A fejezet a következő tanulmány átdolgozott változata: Vass, Z. (2010). A Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság alkalmazott pszichológiai kutatásairól. In Vass, Z., Tekler, V. (Szerk.) I. Országos Alkalmazott Pszichológiai PhD Konferencia. Budapest: Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, 7-10.