Előszó Előszó

  Előszó


Előszó

Az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem közös megrendezésében került sor 2013. november 16-án a KRE Pszichológiai Intézetében a II. Országos Alkalmazott Pszichológiai PhD Hallgatói Konferencia megrendezésére. A konferencia fő célja az volt, hogy a hallgatóság betekintést nyerhessen a Magyarországon zajló alkalmazott pszichológiai kutatóműhelyek munkájába, és hogy lehetőséget teremtsen az ország különböző műhelyeiből érkező kutatók közötti párbeszédre.

A konferenciára országszerte 30 alkalmazott pszichológiai témakörben kutató PhD hallgató jelentkezett. Az előadó hallgatók az ország összes pszichológiai doktori iskoláját képviselték (ELTE, BME, DE, PTE, SZTE) a szervezet- és munkalélektan, az iskolapszichológia, a neveléslélektan, a pszichoterápia, a mérőeszköz fejlesztés és a sportpszichológia témaköréből.

Jó volt látni, hogy a részt vevő hallgatók milyen lelkesedéssel jöttek el és mutatták be prezentációikat. A szakmai színvonal magas volt és kitapintható a modern pszichológiai módszertan és a kurrens statisztikai szoftverek általánossá válása.

Prof. Dr. Vargha András

Budapest, 2014. március 14.