SzerkesztőI Előszó

Iskolai teljesítmény és szülői bevonódottság

A 2017. évi országos kompetenciamérés eredményei magyarországon – Az SNI és BTM-mel diagnosztizált 6, 8, 10-ik évfolyamos gyermekek körében

Az országos kompetenciamérés során felvett szabadidős sporttevékenységre irányuló adatok elemzése és standardjainak közlése

Születni tudni kell? – Az országos kompetenciamérés eredményeinek vizsgálata a szülők munkájának rendszeressége, Az észlelt társadalmi helyzet és a lakókörnyezet vonatkozásában

A szülők tanulmányokba való bevonódásának összefüggése az iskolaI teljesítménnyel

Hibabecslési eljárások véletlen jelenségek paramétereinek becslésére

Relations between parental involvement and school performance in the light of data from national assessment of basic competencies (Nabc) 2017

Results of the 2017 national assessment of basic competencies (Nabc) –amongst 6th 8th and 10th grade pupils diagnosed with sen and Btm disorder

Relationship between leisure & sports activities and school performance in the light of data from the national assessment of basic competencies (Nabc) 2017 survey

The relationship of school achievement with parents’ employment status, perceived social status, and living environment as reflected in findings of the 2017 national assessment of basic competencies (Nabc)

The relationship between school achievement and paternal involvement in children’s school activities as judged by headmasters in the 2017 national assessment of basic competencies (Nabc)

Estimation methods on standard error of different statistical parameters

Záróvizsgatételek a nappalis osztatlan ált. iskolai magyartanár képzésben 2019

Záróvizsgatételek a nappalis osztatlan középiskolai magyartanár képzésben 2019

RCL magyartanári komplex záróvizsgakérdések 5 féléves (118 kr)

RCL magyartanári komplex záróvizsgakérdések 4 féléves (88 kr)

RCL magyartanári komplex záróvizsgakérdések 4 féléves (100 kr)

RCL magyartanári komplex záróvizsgakérdések 2 féléves (45 kr)

Magyar BA záróvizsgatételek 2019

Záróvizsga tételsor 2012-ben felvételt nyert MID és MID-TD szakos hallgatók számára

Záróvizsga tételsor 2010, 2011-ben felvételt nyert MID szakos hallgatók számára

Tájékoztató záróvizsgáról magyar alapszakosoknak (magyar BA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. február 7-én harmadik alkalommal került sor a KRE BTK-n a Fordításoktatás szakmai napra, ezúttal a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének Fordítástudományi Szakosztálya és a KRE Angol Nyelvészeti Tanszéke, illetve a KRE Interkulturális Kutatócsoport és Fordítóműhely projektjének keretein belül tevékenykedő Összehasonlító és korpusznyelvészeti fordításkutató műhely szervezésében.

A szakmai nap mindig egy aktuális fordításoktatási téma köré szerveződik, melyről a hazai egyetemek, illetve a fordítási piac szakembereit kérdezik. Idén a felkért előadók (Furkó Péter, KRE; Heltai Pál, ELTE; Kovács Tímea, KRE; Robin Edina, ELTE; Seidl-Péch Olívia, BGME; Ugrin Zsuzsanna, BGME) ismertették a korpusznyelvészet és kontrasztív nyelvészet korszerű kérdéseit, módszereit, kutatási eredményeit. A fordítóirodák vezető lektorai, terminológusai (Gál-Berey Tünde, Császár Terézia, Villámfordítás; Klenk Márk OFFI) pedig a számítógéppel támogatott fordítás elő- és utómunkálatait és az ehhez szükséges fordítási kompetenciákat mutatták be.

A szakmai nap oldott légkörében érdekes kérdések hangzottak el a hallgatóság részéről is.

A program záróeseményeként bemutatták a korábbi két konferencia tematikus kiadványait (Modern Nyelvoktatás 2018, 3-4. sz., Fordítástudományi különszám; Dróth Júlia szerk.: Gépiesség és kreativitás a fordítási piacon és a fordításoktatásban, Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2018).

A szakmai nap két kiemelkedő eseménye a nyitó és a záró előadás volt. Az első előadó, Heltai Pál professor emeritus a fordításoktatásban alkalmazható kontrasztív elemzés területeit ismertette. Előadása előtt a szervezők, valamint az ELTE Fordítástudományi Doktori Iskolájának hallgatói köszöntötték a tanár urat 75. születésnapja alkalmából.

A délutáni záróelőadást pedig Prószéky Gábor professzor, az MTA Nyelvtudományi Intézetének igazgatója tartotta a gépi fordítás mai lehetőségeiről, kutatási eredményeiről.

Köszönjük minden hozzájárulónak és résztvevőnek a sikeres szakmai napot. A fényképekért és a videofelvételért külön köszönet a fordit.hu vezetőjének, Bálint Andrásnak.

 

 

 

 

 

Feltöltés alatt!

MANYE XXVII

2019. április 15–16. (hétfő–kedd)

A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE)

és

a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar (BTK)

2019. április 15–16-án

rendezi meg

a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán

(1146 Budapest, Dózsa György út 2527.)

a XXVII. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUST.

 

A kongresszussal kapcsolatos tudnivalók részleteit az első körlevélben fogjuk elküldeni.

 

Prószéky Gábor
a MANYE elnöke

 

Fóris Ágota
a Programbizottság elnöke,
a MANYE alelnöke
KRE BTK MNYIKI
Bölcskei Andrea
a Szervezőbizottság elnöke
KRE BTK MNYIKI

 

 

Alkategóriák

 

Nyelvórák felvételételének gyakorlati útmutatója

A nyelvórákat a NEPTUN rendszeren keresztül tudja felvenni.
Tárgyak, Tárgyfelvétel menüpont alatt Tárgytípusnál válassza ki, hogy „Egyéb szabadon választható tárgyak” és Tárgyak listázása. "Csak a meghirdetett tárgyak"-nál legyen pipa, és válassza ki az aktuális félévet.
Ezután megjelennek a szabadon választható tárgyak, köztük a nyelvórák is, „INYL” tárgykóddal kezdődve. Érdemes Tárgykód alapján sorba rendezni a találati listát.A nyelvórák időpontját és csoportbeosztását óramegbeszélésen egyeztetik az adott tanárral, tanárokkal. Az óramegbeszélések időpontjáról majd itt, ill. a faliújságokon tájékozódhatnak.

Amennyiben betelt a csoport és nem tudja felvenni a kurzust, abban az esetben is várjuk szeretettel az óramegbeszélésre. Ott kiderül, hogy ténylegesen hányan vannak és ha van szükség rá, új kurzusokat hirdetünk meg.

Károlis hallgatóknak a nyelvórák díja egy félévre 10.000 Ft, melyet - őszi félév esetén november, tavaszi esetén április folyamán - NEPTUNon keresztül kell rendezni. Az összeg kiírása központilag történik. Akkor tudja rendezni, mikor a kiírt összeg megjelenik.

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube