Károli Kiválósági Ösztöndíj

1. Kik pályázhatnak:
Károli Kiválósági Ösztöndíjra jogosultak mindazok a beiratkozott és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező első éves állami ösztöndíjas vagy önköltséges hallgatók, akik:
•    a vonatkozó tanév őszi félévére nyertek felvételt teljes idejű (nappali) alapképzésre, vagy teljes idejű (nappali) osztatlan képzésre;
•    a felvételi eljárás során a Károli Gáspár Református Egyetemet jelölték meg első helyen;
•    és az alábbi középiskolai verseny valamelyikén elért helyezésük alapján felvételi többletpontban részesültek:

Beszámítható eredmények:
•    Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén, Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak elért 1-30. helyezés (amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon);
•    A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1-3. helyezés;
•    A Középiskolai Tudományos Diákkör Országos Konferenciája versenyein elért nagydíj vagy első díj (amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon);
•    Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 1-3. helyezés;

A Károli Kiválósági Ösztöndíj tanulmányok első két aktív félévére folyósítható, melynek havi összege 40.000 Ft.


2. Pályázatok leadásának menete, határideje, helye:

Az ösztöndíj jelentkezés alapján nyújtható a Neptun elektronikus kérvénykezelőben elérhető kérvény kitöltésével. A hallgató jelentkezése csak a Neptun kérvény kitöltésével és leadásával érvényes.
A pályázati időszak: 2020.09.04. 10:00 – 2020.09.30. 12:00.
Csak azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akik a jelentkezésüket határidőben, formai szempontból az előírásoknak megfelelően nyújtották be. A határidő elmulasztása, vagy a formai előírások be nem tartása miatt kimentésnek, igazolásnak helye nincs.

A támogatás odaítéléséről a TO vezető javaslata alapján az Oktatási rektorhelyettes hoz döntést a pályázati kiírásban megjelölt határidőig.

A nyertes pályázók névsorát a karok Tanulmányi Osztálya hirdeti ki.

Amennyiben az ösztöndíjra jogosult hallgató a beiratkozás félévét követő félévét passziválja, vagy a hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik, a támogatás összegétől végleg elesik.

Károli Kiválósági ösztöndíj felhívás – 2020/2021-es tanév (frissítve:2020.09.03)