Fogyatékossággal élők

Tisztelt Hallgatónk! Tisztelt Érdeklődő!

A felsőoktatási intézményekbe való jelentkezés során fogyatékosság miatt igénybe vehető többletpontokról a www.felvi.hu oldalon tájékozódhat.

Az egyetemi tanulmányok során a fogyatékosság igazolásáról, a fogyatékosság miatt igénybe vehető kedvezményekről az alábbi, hallgatóinknak készült összefoglalóból tájékozódhat. Célunk, hogy támogassuk fogyatékossággal élő hallgatóinkat egyetemi életükben, tanulmányaikban.

1. Ki tekinthető fogyatékossággal élőnek?
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 108. § 6. szerint az a hallgató (jelentkező) fogyatékossággal élő, aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

2. Hogyan és mikor jelezzem az Egyetem felé, hogy fogyatékossággal élő vagyok?
Amennyiben Ön fogyatékossággal rendelkezik, kérjük, hogy az erre vonatkozó nyilatkozatot és a fogyatékosságot igazoló dokumentumot beiratkozáskor szíveskedjen leadni. Még nem regisztrált hallgatóink számára is javasoljuk, hogy regisztráljanak a kari Tanulmányi Osztályokon/koordinátornál lehetőleg a tanév elején október 1-ig, de a fogyatékosság igazolása a tanulmányok során később is bármikor megtörténhet.

A hallgatói nyilatkozat a Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat, III. rész, Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat 12. sz. mellékletében található. Elérhetősége: http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html

3. Hogyan, mivel igazolhatom a fogyatékosságomat?
Az Nftv. 49. §. (8) bekezdésében és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 63. § szerint:
(1) A fogyatékossággal élő hallgató fogyatékosságának típusát és mértékét, annak végleges vagy időszakos voltát a (2) vagy a (3) bekezdésben meghatározott szakvéleménnyel igazolja.
(2) Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú tanulmányok ideje alatt is fennállt, és erre tekintettel a tanulmányai, illetve az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények, illetve azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei (valamint jogelődjeik közül a tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok, és az országos szakértői és rehabilitációs bizottságok) által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.
(3) Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányok ideje alatt nem állt fenn, illetve fogyatékosságra, sajátos nevelési igényre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben nem részesült, a fogyatékosság a rehabilitációs szakértői szerv, illetve annak jogelődei által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.

2017. január elsejétől a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében a felsőoktatásban részt vevő hallgatók, illetve a felsőoktatásba jelentkezők diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia fogyatékosságának megállapítására irányuló eljárásban rehabilitációs szakértői szervként első fokon Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala jár el.

A fentiek értelmében azok a hallgatók, akik a középiskolai tanulmányaik során nem kaptak szakértői véleményt a sajátos nevelési igény megállapításáról, diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia esetén Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala által kiadott szakérő véleménnyel igazolhatják fogyatékosságukat (lásd a mellékelt tájékoztatót).

A mozgásszervi, érzékszervi fogyatékosságot, a beszédfogyatékosságot, az autizmus spektrum zavart a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala által kiadott szakvéleménnyel kell igazolni, amennyiben a középiskolai tanulmányok során a sajátos nevelési igény nem került megállapításra.

Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály elérhetősége: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/rehabilitacios-ellatasi-es-szakertoi-foosztaly
Fővárosi és megyei kormányhivatalok elérhetősége: http://www.kormanyhivatal.hu/hu

4. Fogyatékossággal élőként milyen kedvezményekre, könnyítésekre vagyok jogosult?
Nftv. 43. §. (1):
A hallgató joga, hogy (…) állapotának, személyes adottságainak, fogyatékosságának megfelelő ellátásban részesüljön.

Nftv. 49. §. (8):
A fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeit. Indokolt esetben mentesíteni kell egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól. Szükség esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól. A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni a segédeszköz – így különösen írógép, számítógép – alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. Az e bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható és nem vezethet az oklevél által tanúsított szakképzettség megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentéshez.

Részletesen a 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 62 §. (2) bekezdése tartalmazza, hogy a fogyatékossággal élő hallgató számára milyen kedvezmény biztosítható.

5. Hogyan tudom igénybe venni a fogyatékosság miatti kedvezményeket?
A hallgató fogyatékosságára tekintettel a fenti kormányrendelet 63. § (1) bekezdése szerinti szakvélemény alapján kérheti a tanulmányi kötelezettségek teljesítése, illetve a vizsgák alóli részleges vagy teljes felmentését vagy azok más módon történő teljesítésének engedélyezését.

A fogyatékosság miatti kedvezmények elbírálására az egyetemen Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság (FHSB) működik. A Bizottság tagjai karonként 1-1 fő, elnöke az intézményi fogyatékosügyi koordinátor.

A kedvezmények (mentesítések, könnyítések) igénybe vételéhez kérelmet kell benyújtani a Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottsághoz. A kérelem leadható a Tanulmányi Osztályon, illetve közvetlenül is megküldhető az alábbi címre: Károli Gáspár Református Egyetem, Rektori Hivatal, Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság, 1091 Budapest, Kálvin tér 9.

A beadványnak tartalmaznia kell:
– a kérelem pontos tárgyát (mely tantárgyból, milyen kedvezményt kíván igénybe venni);
– a fogyatékosságot igazoló dokumentum másolatát (a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 63. § által előírt szakvélemény, lásd a 3. pontot). Kérelmet emailben nem áll módunkban elfogadni.

Az FHSB a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül hoz határozatot, amelynek egy példányát a hallgatónak, 1-1 példányát a Tanulmányi Osztálynak és a Dékáni Hivatalnak postázza.

6. Fogyatékossággal kapcsolatos kérdéseimmel hova fordulhatok?
Fogyatékossággal kapcsolatos kérdéseivel a kari fogyatékosügyi koordinátorokhoz fordulhat.

Intézményi koordinátor, az FHSB elnöke:
Dr. Spannraft Marcellina (BTK)
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
fogadóóra: előzetes bejelentkezéssel hétfőnként 15:30–16:30 a KRE BTK Reviczky u. 4. épületének 217. szobájában

Kari koordinátorok:
Vas Mária (ÁJK)
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Papp Anette (HTK)
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Hecker-Réz Róbert Frigyes (SZEK)
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Gombos Norbert (TFK)
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Bizottság munkájával kapcsolatban felvilágosítást kérhet a Rektori Hivatalban:
Zarándné Imre Anikó
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
tel: +36 1 455 9065

Néhány hasznos link fogyatékossággal élő hallgatóinknak:

Ingyenes akadálymentes, tanulássegítő programok:

 

KRE TVSZ 12. melléklet Nyilatkozat

Következő események


Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Gyakornoki program

Gyakornoki program

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube