Ösztöndíjpályázat fogyatékossággal élő hallgatóknak

 

 

Tisztelt Érdeklődő!

A felsőoktatási intézményekbe való jelentkezés során fogyatékosság miatt igénybe vehető többletpontokról a www.felvi.hu oldalon tájékozódhat.
Az egyetemi tanulmányok során a fogyatékosság igazolásáról, a fogyatékosság miatt igénybe vehető kedvezményekről az alábbi, hallgatóinknak készült összefoglalóból tájékozódhat.Tisztelt Hallgatónk! Tisztelt Érdeklődő!

Üdvözöljük a Károli Gáspár Református Egyetem fogyatékossággal élő hallgatóinak szóló oldalán. Célunk, hogy támogassuk fogyatékossággal élő hallgatóinkat egyetemi életükben, tanulmányaikban.

 1. Ki tekinthető fogyatékossággal élőnek?
  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 108. § 6. szerint az a hallgató (jelentkező) fogyatékossággal élő, aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

 2. Hogyan és mikor jelezzem az Egyetem felé, hogy fogyatékossággal élő vagyok?
  Amennyiben Ön fogyatékossággal rendelkezik, kérjük, hogy az erre vonatkozó nyilatkozatot és a fogyatékosságot igazoló dokumentumot beiratkozáskor szíveskedjen leadni. Még nem regisztrált hallgatóink számára is javasoljuk, hogy regisztráljanak a kari Tanulmányi Osztályokon/koordinátornál lehetőleg a tanév elején október 1-ig, de a fogyatékosság igazolása a tanulmányok során később is bármikor megtörténhet.
  A hallgatói nyilatkozat a Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat, III. rész, Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat 12. sz. mellékletében található. Elérhetősége: http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html?limit=30&start=30

 3. Hogyan, mivel igazolhatom a fogyatékosságomat?
  Az Nftv. 49. §. (8) bekezdésében és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 63. § szerint:

  (1) A fogyatékossággal élő hallgató fogyatékosságának típusát és mértékét, annak végleges vagy időszakos voltát a (2) vagy a (3) bekezdésben meghatározott szakvéleménnyel igazolja.

  (2) Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú tanulmányok ideje alatt is fennállt, és erre tekintettel a tanulmányai, illetve az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények, illetve azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei (valamint jogelődjeik közül a tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok, és az országos szakértői és rehabilitációs bizottságok) által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható

  (3) Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányok ideje alatt nem állt fenn, illetve fogyatékosságra, sajátos nevelési igényre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben nem részesült, a fogyatékosság a rehabilitációs szakértői szerv, illetve annak jogelődei által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.

  2017. január elsejétől a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet  2. § (5) bekezdése értelmében a felsőoktatásban részt vevő hallgatók, illetve a felsőoktatásba jelentkezők diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia fogyatékosságának megállapítására irányuló eljárásban rehabilitációs szakértői szervként első fokon Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala jár el.

  A fentiek értelmében azok a hallgatók, akik a középiskolai tanulmányaik során nem kaptak szakértői véleményt a sajátos nevelési igény megállapításáról, diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia esetén Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala által kiadott szakérő véleménnyel igazolhatják fogyatékosságukat.

  A mozgásszervi, érzékszervi fogyatékosságot, a beszédfogyatékosságot, az autizmus spektrum zavart a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala által kiadott szakvéleménnyel kell igazolni, amennyiben a középiskolai tanulmányok során a sajátos nevelési igény nem került megállapításra.

  Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály elérhetősége: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/rehabilitacios-ellatasi-es-szakertoi-foosztaly

  Fővárosi és megyei kormányhivatalok elérhetősége: http://www.kormanyhivatal.hu/hu

 4. Fogyatékossággal élőként milyen kedvezményekre, könnyítésekre vagyok jogosult?
  Nftv. 43. §. (1):
  A hallgató joga, hogy (…) állapotának, személyes adottságainak, fogyatékosságának megfelelő ellátásban részesüljön.

  Nftv. 49. §. (8):
  A fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeit. Indokolt esetben mentesíteni kell egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól. Szükség esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól. A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni a segédeszköz - így különösen írógép, számítógép - alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. Az e bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható és nem vezethet az oklevél által tanúsított szakképzettség megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentéshez.

  Részletesen a 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 62 §. (2) bekezdése tartalmazza, hogy a fogyatékossággal élő hallgató számára milyen kedvezmény biztosítható.

 5. Hogyan tudom igénybe venni a fogyatékosság miatti kedvezményeket?
  A hallgató fogyatékosságára tekintettel a fenti kormányrendelet 63. § (1) bekezdése szerinti szakvélemény alapján kérheti a tanulmányi kötelezettségek teljesítése, illetve a vizsgák alóli részleges vagy teljes felmentését vagy azok más módon történő teljesítésének engedélyezését.

  A fogyatékosság miatti kedvezmények elbírálására az egyetemen Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság (FHSB) működik. A Bizottság tagjai karonként 1-1 fő, elnöke az intézményi fogyatékosügyi koordinátor.

  A kedvezmények (mentesítések, könnyítések) igénybe vételéhez kérelmet kell benyújtani a Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottsághoz. A kérelem leadható a Tanulmányi Osztályon, illetve közvetlenül is megküldhető az alábbi címre: Károli Gáspár Református Egyetem, Rektori Hivatal, Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság, 1091 Budapest, Kálvin tér 9.

  A beadványnak tartalmaznia kell:

  -   a kérelem pontos tárgyát (mely tantárgyból, milyen kedvezményt kíván igénybe venni);
  - a fogyatékosságot igazoló dokumentum másolatát (a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 63. § által előírt szakvélemény, lásd a 3. pontot). Kérelmet emailben nem áll módunkban elfogadni.

  Az FHSB a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül hoz határozatot, amelynek egy példányát a hallgatónak, 1-1 példányát a Tanulmányi Osztálynak és a Dékáni Hivatalnak postázza.

 6. Fogyatékossággal kapcsolatos kérdéseimmel hova fordulhatok?
  Fogyatékossággal kapcsolatos kérdéseivel a kari fogyatékosügyi koordinátorokhoz fordulhat:

  Intézményi koordinátor, az FHSB elnöke:
  Dr. Spannraft Marcellina (BTK)
  e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  fogadóóra: előzetes bejelentkezéssel hétfőnként 15.30-16.30 a KRE BTK Reviczky u. 4. épületének 217. szobájában

  Kari koordinátorok:
  Dunás-Varga Ildikó (ÁJK)
  e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  fogadóóra: Keddenként 14-16 óra között, igény szerint egyéb időpontban előzetes bejelentkezéssel, a KRE ÁJK épületében, az alagsor 7-es irodában (1042 Budapest, Viola u. 2-4, A épület)

  Dr. Horváth Erzsébet (HTK)
  e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  fogadóóra: előzetes megbeszélés szerint

  Győri János (TFK)
  e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  fogadóóra:
  Budapesten: előzetes bejelentkezéssel csütörtökönként 14-15 óra között az TFK Budapesti épületében (1042 Budapest, Viola utca 3-5., B épület, 25. szoba)
  Nagykőrösön: előzetes bejelentkezéssel keddenként 10-11 óra között a TFK Nagykőrösi épületében (2750 Nagykőrös, Hősők tere 5., I. em. 20. szoba)


  A Bizottság munkájával kapcsolatban felvilágosítást kérhet a Rektori Hivatalban:
  Zarándné Imre Anikó
  email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  tel: 061-455-9065


  Néhány hasznos link fogyatékossággal élő hallgatóinknak
  Ingyenes akadálymentes, tanulássegítő programok:
  NVDA ingyenes képernyőolvasó
  Robobraille akadálymentes dokumentumkonvertáló program
  Opendyslexic betűtípus és böngésző modul (angol nyelvű oldal)

KRE TVSZ 12. melléklet Nyilatkozat

Következő események


Összes esemény

Reformáció 500

Reformáció 500

Blog

Blog

Sport a Károlin


Nguyen Anasztázia
Gór-Nagy Miklós
Szilágyi Áron
Szabó Gabriella
Deáki Dóra
Szepesi Bertold
Telegdy Ádám
Beviz Barnabás

Nyelvvizsgaközpont

Online tanácsadás

Online tanácsadás

Youtube