Ösztöndíjpályázat fogyatékossággal élő hallgatóknak

 

 

Tisztelt Érdeklődő!

A felsőoktatási intézményekbe való jelentkezés során fogyatékosság miatt igénybe vehető többletpontokról a www.felvi.hu oldalon tájékozódhat.
Az egyetemi tanulmányok során a fogyatékosság igazolásáról, a fogyatékosság miatt igénybe vehető kedvezményekről az alábbi, hallgatóinknak készült összefoglalóból tájékozódhat.Tisztelt Hallgatónk! Tisztelt Érdeklődő!

Üdvözöljük a Károli Gáspár Református Egyetem fogyatékossággal élő hallgatóinak szóló oldalán. Célunk, hogy támogassuk fogyatékossággal élő hallgatóinkat egyetemi életükben, tanulmányaikban.

 1. Ki tekinthető fogyatékossággal élőnek?
  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 108. § 6. szerint az a hallgató (jelentkező) fogyatékossággal élő, aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

 2. Hogyan és mikor jelezzem az Egyetem felé, hogy fogyatékossággal élő vagyok?
  Amennyiben Ön fogyatékossággal rendelkezik, kérjük, hogy az erre vonatkozó nyilatkozatot és a fogyatékosságot igazoló dokumentumot beiratkozáskor szíveskedjen leadni. Még nem regisztrált hallgatóink számára is javasoljuk, hogy regisztráljanak a kari Tanulmányi Osztályokon/koordinátornál lehetőleg a tanév elején október 1-ig, de a fogyatékosság igazolása a tanulmányok során később is bármikor megtörténhet.
  A hallgatói nyilatkozat a Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat, III. rész, Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat 12. sz. mellékletében található. Elérhetősége: http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html?limit=30&start=30

 3. Hogyan, mivel igazolhatom a fogyatékosságomat?
  Az Nftv. 49. §. (8) bekezdésében és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 63. § szerint:

  (1) A fogyatékossággal élő hallgató fogyatékosságának típusát és mértékét, annak végleges vagy időszakos voltát a (2) vagy a (3) bekezdésben meghatározott szakvéleménnyel igazolja.

  (2) Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú tanulmányok ideje alatt is fennállt, és erre tekintettel a tanulmányai, illetve az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények, illetve azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei (valamint jogelődjeik közül a tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok, és az országos szakértői és rehabilitációs bizottságok) által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható

  (3) Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányok ideje alatt nem állt fenn, illetve fogyatékosságra, sajátos nevelési igényre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben nem részesült, a fogyatékosság a rehabilitációs szakértői szerv, illetve annak jogelődei által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.

  2017. január elsejétől a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet  2. § (5) bekezdése értelmében a felsőoktatásban részt vevő hallgatók, illetve a felsőoktatásba jelentkezők diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia fogyatékosságának megállapítására irányuló eljárásban rehabilitációs szakértői szervként első fokon Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala jár el.

  A fentiek értelmében azok a hallgatók, akik a középiskolai tanulmányaik során nem kaptak szakértői véleményt a sajátos nevelési igény megállapításáról, diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia esetén Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala által kiadott szakérő véleménnyel igazolhatják fogyatékosságukat.

  A mozgásszervi, érzékszervi fogyatékosságot, a beszédfogyatékosságot, az autizmus spektrum zavart a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala által kiadott szakvéleménnyel kell igazolni, amennyiben a középiskolai tanulmányok során a sajátos nevelési igény nem került megállapításra.

  Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály elérhetősége: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/rehabilitacios-ellatasi-es-szakertoi-foosztaly

  Fővárosi és megyei kormányhivatalok elérhetősége: http://www.kormanyhivatal.hu/hu

 4. Fogyatékossággal élőként milyen kedvezményekre, könnyítésekre vagyok jogosult?
  Nftv. 43. §. (1):
  A hallgató joga, hogy (…) állapotának, személyes adottságainak, fogyatékosságának megfelelő ellátásban részesüljön.

  Nftv. 49. §. (8):
  A fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeit. Indokolt esetben mentesíteni kell egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól. Szükség esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól. A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni a segédeszköz - így különösen írógép, számítógép - alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. Az e bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható és nem vezethet az oklevél által tanúsított szakképzettség megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentéshez.

  Részletesen a 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 62 §. (2) bekezdése tartalmazza, hogy a fogyatékossággal élő hallgató számára milyen kedvezmény biztosítható.

 5. Hogyan tudom igénybe venni a fogyatékosság miatti kedvezményeket?
  A hallgató fogyatékosságára tekintettel a fenti kormányrendelet 63. § (1) bekezdése szerinti szakvélemény alapján kérheti a tanulmányi kötelezettségek teljesítése, illetve a vizsgák alóli részleges vagy teljes felmentését vagy azok más módon történő teljesítésének engedélyezését.

  A fogyatékosság miatti kedvezmények elbírálására az egyetemen Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság (FHSB) működik. A Bizottság tagjai karonként 1-1 fő, elnöke az intézményi fogyatékosügyi koordinátor.

  A kedvezmények (mentesítések, könnyítések) igénybe vételéhez kérelmet kell benyújtani a Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottsághoz. A kérelem leadható a Tanulmányi Osztályon, illetve közvetlenül is megküldhető az alábbi címre: Károli Gáspár Református Egyetem, Rektori Hivatal, Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság, 1091 Budapest, Kálvin tér 9.

  A beadványnak tartalmaznia kell:

  -   a kérelem pontos tárgyát (mely tantárgyból, milyen kedvezményt kíván igénybe venni);
  - a fogyatékosságot igazoló dokumentum másolatát (a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 63. § által előírt szakvélemény, lásd a 3. pontot). Kérelmet emailben nem áll módunkban elfogadni.

  Az FHSB a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül hoz határozatot, amelynek egy példányát a hallgatónak, 1-1 példányát a Tanulmányi Osztálynak és a Dékáni Hivatalnak postázza.

 6. Fogyatékossággal kapcsolatos kérdéseimmel hova fordulhatok?
  Fogyatékossággal kapcsolatos kérdéseivel a kari fogyatékosügyi koordinátorokhoz fordulhat:

  Intézményi koordinátor, az FHSB elnöke:
  Dr. Spannraft Marcellina (BTK)
  e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  fogadóóra: előzetes bejelentkezéssel hétfőnként 15.30-16.30 a KRE BTK Reviczky u. 4. épületének 217. szobájában

  Kari koordinátorok:
  Gál László (ÁJK)
  email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

  Dr. Papp Anette (HTK)
  email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

  Győri János (TFK)
  e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  fogadóóra:
  Budapesten: előzetes bejelentkezéssel csütörtökönként 14-15 óra között az TFK Budapesti épületében (1042 Budapest, Viola utca 3-5., B épület, 25. szoba)
  Nagykőrösön: előzetes bejelentkezéssel keddenként 10-11 óra között a TFK Nagykőrösi épületében (2750 Nagykőrös, Hősők tere 5., I. em. 20. szoba)


  A Bizottság munkájával kapcsolatban felvilágosítást kérhet a Rektori Hivatalban:
  Zarándné Imre Anikó
  email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  tel: 061-455-9065


  Néhány hasznos link fogyatékossággal élő hallgatóinknak
  Ingyenes akadálymentes, tanulássegítő programok:
  NVDA ingyenes képernyőolvasó
  Robobraille akadálymentes dokumentumkonvertáló program
  Opendyslexic betűtípus és böngésző modul (angol nyelvű oldal)

KRE TVSZ 12. melléklet Nyilatkozat

Galéria

Galéria

Névjegy

Névjegy

Reformáció 500

Reformáció 500

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Online tanácsadás

nyelvvizsgaközpont

Youtube