Károli Gáspár Ösztöndíj

Károli Gáspár Ösztöndíj 2020/2021. tanév 1. (őszi) félévi pályázati végeredménye ide kattintva megtekinthető.


Az ösztöndíjra minden önköltséges hallgatónk jelentkezhet, aki teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy mesterképzésben vesz részt és 1. helyen jelölte meg Egyetemünket. Az ösztöndíjat a hallgatók egy tanévben két alkalommal (a félévek elején) pályázhatják meg. Az ösztöndíj egy tanulmányi félév (5 hónap) időtartamára adható és akár az önköltség 75%-át is fedezheti. Az ösztöndíj folyósításának feltétele 30, 55 vagy 80 óra tartamú, jelen oldalon közzétett listából választott önkéntes munka elvégzése. A hallgatók tanulmányaik során többször is pályázhatnak az ösztöndíjra.

A Károli Gáspár Ösztöndíjra vonatkozó részletes szabályokat a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat tartalmazza. A 2019/2020-as tanév tavaszi félévétől, így a 2020/2021-es tanév 1. (őszi) félévében is a hallgatóink a Neptun Kérvénykezelő felületén (Ügyintézés/Kérvények) keresztül adhatják le pályázataikat, a pályázati adatlapot ezen a felületen tudják kitölteni és a szükséges csatolmányokkal együtt leadni.

 

 

Károli Gáspár Ösztöndíj pályázati felhívás 2020/2021/I. őszi félév

Befogadó nyilatkozat 2020/2021/I. őszi félév

Jelenléti ív 2020/2021/I. őszi félév

Teljesítésigazolás önkénteseknek 2020/2021/I. őszi félév

Önkéntes munkalehetőségek 2020/2021/I. őszi félév

 

Jelenléti ív 2019/2020/II. tavaszi félév

Teljesítésigazolás önkénteseknek 2019/2020/II. tavaszi félév

Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Gyakornoki program

Gyakornoki program

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube