Képzéseink, mintatantervek, tárgyleírási űrlapok


Osztatlan képzés

JOGÁSZ (MA) osztatlan szak


Alapképzési szakok

NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK (BA) alapképzési szak


Felsőoktatási szakképzések

JOGI felsőoktatási szakképzés


Mesterképzési szak:

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI ÜZLETI JOG mesterképzési szak (LL.M.) angol nyelven:
- A képzés mintatanterve
- Képzési tájékoztató magyar nyelven
- Képzési tájékoztató angol nyelven


Szakirányú továbbképzések:
ALAPJOGVÉDELMI szakjogász (LL. M.)
BŰNÜGYI szakjogász (LL. M.)
CIVILISZTIKAI szakjogász (LL. M.)
DIGITÁLIS GAZDASÁGI szakjogász (LL. M.)
ENERGETIKAI ÉS TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK szakjogász (LL. M.)
ENERGIAJOGI ÉS TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK szaktanácsadó
KÜLÜGYI szaktanácsadó
JOGI SZAKOKLEVELES KÖZNEVELÉSI szakember


Doktori Iskola:
Magyar és angol nyelven folyik a képzés


A hallgatók jogainak és kötelezettségeinek meghatározását, a tanulmányi és vizsgarend szabályait a KRE Szervezeti és Működési Szabályzat III. Hallgatói Követelményrendszer - Hallgatói Tanulmányi és Vizsgaszabályzata tartalmazza.
http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html

Az egyetemi tanulmányok során a fogyatékosság igazolásáról, a fogyatékosság miatt igénybe vehető kedvezményekről tájékoztatót talál az alábbi linken:
http://www.kre.hu/portal/index.php/hallgatoknak/fogyatekossaggal-elok.html

Az Állam- és Jogtudományi Kar kari fogyatékosügyi koordinátora: Vas Mária tanulmányi osztályvezető, vas.maria@kre.hu

A tanulmányi tanácsadást a Karunkon a Tanulmányi Bizottság, valamint a Tanulmányi Osztály munkatársai látják el.

Az életpálya tanácsadáshoz való hozzáférés módja: Tréning héten karrier-tanácsadás és pályamodell-tanácsadás történik.