A Kar vezetése

DÉKÁN:
Prof. Dr. MISKOLCZI-BODNÁR PÉTER
telefon: +36 1 370 8601
e-mail: dekanihiv.ajk@kre.hu
iroda: „A” épület, mfsz. 9.
félfogadási idő: előzetes bejelentkezés alapján


DÉKÁNHELYETTES:
Prof. Dr. DOMOKOS ANDREA
tudományos dékánhelyettes
telefon: +36 1 370 8601
e-mail: dekanihiv.ajk@kre.hu
iroda: „A” épület, mfsz. 9.
félfogadási idő: előzetes bejelentkezés alapján

Prof. Dr. HOMICSKÓ ÁRPÁD OLIVÉR
oktatási dékánhelyettes
telefon: +36 1 370 8601
e-mail: dekanihiv.ajk@kre.hu
iroda: „A” épület, mfsz. 9.
félfogadási idő: előzetes bejelentkezés alapján


DÉKÁNI HIVATALVEZETŐ:
MUNDLOCH ISTVÁN JÁNOS
telefon: +36 1 370 8601/121 mellék
e-mail: dekanihivatalvezeto.ajk@kre.hu
Fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján