KOLLÉGIUMI ELSZÁLLÁSOLÁSI LEHETŐSÉGEK

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2022/2023. tanévben felújítás miatt a Bethlen Gábor Kollégium bezár, így Budapesten ebbe a Kollégiumba nem lesz lehetőségük jelentkezni. Emiatt az Egyetem Budapest képzési helyen – a Bocskai István Kollégium által biztosított kollégiumi férőhelyek mellett – az Óbudai Diákhotel Kollégiumban a 2022/2023. tanévben megemelt létszámban biztosítja az elhelyezést, összesen 409 fő hallgató részére tudunk kollégiumi elhelyezést biztosítani.


Bocskai István Kollégium

Károli Gáspár Református Egyetem Bocskai István Kollégiuma
1042 Budapest, Hajnal u. 13.

Történeti információ

Az Állam- és Jogtudományi Karnak saját kollégiuma van a Kar oktatási épületétől 200 méterre, amely 50 fő részére biztosít elhelyezést. A Bocskai István Kollégium alapfeladata, hogy a Karra felvett nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges/költségtérítéses hallgatóknak az elhelyezését biztosítsa a tanulmányaik ideje alatt, akik a képzési hely (Budapest) közigazgatási határain kívül rendelkeznek állandó lakhellyel és a bentlakásos ellátásra rászorulnak. Az elhelyezésre 3 fős szobákban van lehetőség, külön fürdőszobával és konyhával. A kis kollégiumi közösség lehetőséget biztosít arra, hogy az alapfeladaton túl a közösségi életet is elmélyítsük. Ez egyszerre jelenti a könnyedebb programok lehetővé tételét, de a szakmai programok szervezését is. A kollégiumban diákönkormányzat segíti a hallgatók életét. A kollégium keretein belül működik a Bocskai István Szakkollégium, amely saját felvételi eljárással a kiemelkedő tanulmányi eredményekkel rendelkező hallgatók számára további anyagi és szellemi támogatást is nyújt.

Bekerülési lehetőség, felvételi eljárás, díjak

A kollégiumi felvételi eljárás keretében a felsőbb éves hallgatók számára a KRE Szervezeti és Működési Szabályzat III. hallgatói Követelményrendszer III.4. Kollégiumi Szabályzat (a továbbiakban: Kollégiumi Szabályzat) 14. § (1) bekezdése alapján minden tanév végén, július 15. napjáig van lehetőség jelentkezni a Neptun egységes tanulmányi rendszerben elérhető, felsőbb éves hallgatóknak szóló kollégiumi jelentkezés űrlapon. Az elsőéves hallgatók a felvételről értesítő döntéssel együtt kapnak tájékoztatást a kollégiumi felvételi eljárásról, részükre a jelentkezési határidő minden évben augusztus 10. napja és szintén a Neptun egységes tanulmányi rendszerben elérhető, elsőéves hallgatóknak szóló kollégiumi jelentkezés űrlapon tudnak jelentkezni. A felvételi kérelmek beérkezését követően augusztusban elbíráljuk a pályázatokat, és augusztus 25. napján kiértesítjük a hallgatókat a döntésről. A beköltözésre a tanév megkezdését megelőző hétvégén van lehetőség. A magyar állami ösztöndíjjal támogatott és önköltséges hallgatók kollégiumi térítési díjait a Kollégiumi Szabályzat 7. számú függeléke tartalmazza (http://www.kre.hu/tajekoztato_kiadvany2022/rh/az-egyetem-altal-szedett-dijak.html).


Óbudai Diákhotel

Az Óbudai Diákhotelbe a Károli Gáspár Református Egyetem aktív státusszal rendelkező, nappali munkarendű állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzésben részt vevő hallgatói nyerhetnek felvételt.

Részletes tájékoztatót az alábbi linken talál:
http://www.kre.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/kollegiumok/obudai-diakhotel.html