Képzéseink, mintatantervek, tárgyleírási űrlapok


Osztatlan képzés

JOGÁSZ mesterképzési szak


Alapképzési szakok

EMBERI ERŐFORRÁSOK (BA) alapképzési szak

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT (BA) alapképzési szak

NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK (BA) alapképzési szak


Felsőoktatási szakképzések

JOGI felsőoktatási szakképzés

KERESKEDELEM ÉS MARKETING felsőoktatási szakképzés


Mesterképzési szak:
(LL.M.) angol nyelven

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI ÜZLETI JOG mesterképzési szak (LL.M.) angol nyelven


A hallgatók jogainak és kötelezettségeinek meghatározását, a tanulmányi és vizsgarend szabályait a Hallgatói Tanulmányi és Vizsgaszabályzata tartalmazza.
http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html

Az egyetemi tanulmányok során a fogyatékosság igazolásáról, a fogyatékosság miatt igénybe vehető kedvezményekről tájékoztatót talál az alábbi linken:
http://www.kre.hu/portal/index.php/hallgatoknak/fogyatekossaggal-elok.html

Az Állam- és Jogtudományi Karon koordinátor:
Vas Mária tanulmányi osztályvezető, vas.maria@kre.hu

A tanulmányi tanácsadást a Karunkon a Tanulmányi Bizottság, valamint a Tanulmányi Osztály munkatársai látják el.

Az életpálya tanácsadáshoz való hozzáférés módja: Tréning héten karrier - tanácsadás és pályamodell - tanácsadás történik