Bocskai István Állam- és Jogtudományi Szakkollégium

A Szakkollégium magas színvonalú szakmai képzést folytató, közösségformáló, autonóm intézmény, melynek célja, hogy saját szakmai program kidolgozásával minőségi szakmai képzést nyújtson, segítve ezzel a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség kinevelését, közéleti szerepvállalását. Célja továbbá, hogy tagjait a tárgyi és személyi feltételek megteremtésével az értelmiségi feladatokra, a tudományok és a kultúra fejlesztését célzó önálló tevékenységre is felkészítse.

A célok elérése érdekében a Szakkollégium gondoskodik a hallgatói öntevékenységre épülő, tudományos előadás-sorozatok, kurzusok, kulturális rendezvények szervezéséről, magas szintű szakórák, szakmai konzultációk szervezéséről, a vélemények sokszínűségét biztosító nyilvánosság megteremtéséről, közös értékeken, együttes cselekvésen alapuló életforma kereteinek kiépítéséről.

A Szakkollégiumba bármely jogászszakos hallgató jelentkezhet.

A Szakkollégium honlapja:
http://www.kre.hu/ajk/index.php/biszk-bemutatkozas.html

Facebook:
https://www.facebook.com/bocskaiszk