A kari Hallgatói Önkormányzat (HÖK) tájékoztatója

A testület működése:

A Hallgatói Önkormányzat tagsága felölel minden, a KRE-ÁJK-ra beiratkozott hallgatót. A hallgatók - élve aktív és passzív szavazati jogukkal -, a hatályos alapszabály szerint évente választják meg a hallgatói önkormányzat operatív vezető és érdekképviseletet ellátó szervét, az úgynevezett választmányt.

A hallgatói önkormányzat vezetője az elnök, akit a választásokat követően a választmány választ meg, és mandátuma a választmányéval azonos ideig tart.

Az elnök munkáját szűkebb körben az elnökség segíti, az elnökség tagja még az elnökön kívül az általános alelnök.

Az elnökség irányítása alá öt bizottság tartozik:

• a Szociális és Tanulmányi Bizottság,
• a Rendezvényekért felelős Bizottság,
• a Kommunikációért és a Kultúráért felelős Bizottság,
• a Sportért felelős Bizottság, valamint
• a Tudományos ügyekért felelős Bizottság,

bizottságonként 4-4 taggal.

A bizottságok a specifikáltabb feladatokat látják el az elnökség irányításával.

A testület feladatai:

A HÖK legfontosabb feladata a hallgatók érdekeinek képviselete, érvényesítése a kari, valamint az összegyetemi fórumokon. A Hallgatói Önkormányzat képviselettel rendelkezik a Kar valamint az Egyetem legfőbb döntéshozó szervében, a Kari Tanácsban, illetve a Szenátusban. Ezen túlmenően a HÖK a Kar és az Egyetem egyéb bizottságaiba is delegál tagokat, mint például a Tanulmányi Bizottság, Kreditátviteli Bizottság, Felülbírálati Bizottság.

Kiemelt feladata továbbá a hallgatói rendezvények, mint pl. gólyatábor, gólyabál, végzős bankett, felező bál megszervezése, lebonyolítása.

Kiemelt feladata továbbá a sportélet, a hallgatói rendezvények -mint pl. focikupa, röplabdakupa, gólyatábor, gólyabál, végzős bankett, felező bál- megszervezése, lebonyolítása. Minden évben arra törekszünk, hogy új programokat találjunk ki, mellyel minél több hallgatót tudunk bevonni a hallgatói életbe. Célunk, hogy a hallgatók mind szakmai, mind kulturális igényeinek eleget tehessünk.

Tevékenységi körébe tartozik még minden félévben a hallgatók által benyújtott rendszeres és rendkívüli szociális támogatás iránti pályázatok elbírálása, értékelése.

Bármely kérdésükke forduljanak hozzánk bizalommal!