Szatzker Szilvia

Cím: PhD
Nem: nő
Születési év: 1970
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 1 483-2881

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2004
Tudományág: nyelvtudomány, germanisztika
Disszertáció címe: Zur Grammatikalisierung von werden / würde + Infinitiv im Neuhochdeutschen (1650-2000)
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve:
Tudományág(ak):
Oklevelet kiállító intézmény:

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Eötvös Loránd Tudományegyetem német nyelv és irodalom – orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár 1993
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészettudományi Kar
Intézet: Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézete
Tanszék: Német Nyelv és Irodalom Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadó: Kodolányi János Főiskola, Német Nyelv és Irodalom Tanszék
Beosztás: főiskolai docens

Kutatási és oktatási szakterületek
Kutatás: Grammatikalizációs folyamatok a német nyelv történetében, temporalitás és modalitás összefüggései magyar-német kontrasztív ill. nyelvtipológiai megközelítésben

Oktatás: Német nyelvtörténet, Német fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, Német nyelvtani gyakorlatok, Német-magyar kontrasztív nyelvi elemzések, Szaknyelvek és nyelvi jellemzőik, Szövegalkotás

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2003-2004 tanszékvezető-helyettes
   
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
német C 2
orosz C 2
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Germanisták Társasága 2000-2004 felügyelőbizottsági tag
Gesellschaft für Deutsche Sprache  
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
1999 Ludwig-Maximilians-Universität
München
DAAD kutatói ösztöndíj: A würde segédige grammatikalizációja
2000 Universität Wien Osztrák-magyar Akció Alapítvány ösztöndíja: A würde + főnévi igeneves szerkezet 1450-től napjainkig
2001 Ludwig-Maximilians-Universität München DAAD kutatói ösztöndíj: Szövegtest összeállítása és elemzése a werden/würde + főnévi igeneves szerkezet grammatikalizácójához
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

Monográfiák

Az új német helyesírás. Székesfehérvár: Lexika, 1999.

Az új német helyesírás. Átdolgozott, bővített kiadás. Székesfehérvár: Lexika, 2001.

Zur Grammatikalisierung von werden/würde + Infinitiv im Neuhochdeutschen (1650-2000). Budapest: ELTE , 2002 (Diss.).

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Temporalität und Modalität in Texten. Székesfehérvár: KJF, 2006 (=Germanistica Albensia 8).

Cikkek tudományos folyóiratokban

Die Grammatikalisierung von “werden”. In: Majorosi, Anna (Hg.): Aus unserer Werkstatt. Beiträge zur Literatur und Linguistik des germanistischen Lehrstuhls von Székesfehérvár. Székesfehérvár: KJF, 2000 S. 81-97 (= Kodolányi Füzetek 7).

Konferenciaközlemények

Überlegungen zur Grammatikalisierung von würde + Infinitiv im Neuhochdeutschen (1650-2000). In: Németh, Attila (Hg.): Linguistische Beiträge ungarischer Nachwuchsgermanisten. Referate der I. Linguistischen Tagung ungarischer Nachwuchsgermanisten an der Universität Veszprém vom 28.-29. März 2003. Veszprém, Wien: Universitätsverlag Veszprém, Edition Praesens, 2003 S. 187-208 (= Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis, Supplement Bd. 3).

Synchrone und diachrone Aspekte in einem Text. Beispiele für kognitive Prozesse der Grammatikalisierung in Helmut Eisendles „Colibri”. In: Becker, Melitta/Kovács, László (Hg.): H. Eisendle: Colibri – Facetten eines Textes. Székesfehérvár: KJF, 2005 S. 68-74 (= Germanistica Albensia 7).

Ergebnisse einer Korpusuntersuchung zur Grammatikalisierung von würde + Infinitiv. In: Szatzker, Szilvia (Hg.): Temporalität und Modalität in Texten. Székesfehérvár: KJF, 2006 S. 59-71. (=Germanistica Albensia 8).

Grammatikalizációs elméletek. A német werden és a magyar lesz ige korpusz alapú szemantikai vizsgálata. In: Gecső, Tamás/Sárdi, Csilla (szerk.): Nyelvelmélet – nyelvhasználat. Budapest/Székesfehérvár: Tinta Kiadó/KJF, 2007 S. 304-314.

Zur Grammatikalisierung des FuturPräteritums im Deutschen. In: Lang, Elisabeth/Pólay, Veronika/Szatmári, Petra/Takács, Dóra (Hg.): Schnittstellen: Sprache – Literatur – Fremdsprachendidaktik. Hamburg: Dr. Kovač, 2012 S. 141-153 (= Studien zur Germanistik 43).

Recenziók

Recenzió Uzonyi Pál: Német nyelvtan nem csak középiskolásoknak és Szitnyainé Gottlieb Éva/Mekis Zsuzsanna: Német nyelvtani gyakorlatok nem csak középiskolásoknak. Nemzeti Tankönyvkiadó. 2005. könyvéről. In: Nyelvinfó 2006/2., 53-56. o.

Konferenciaszervezés

2004: Temporalität und Modalität in Texten, KJF Székesfehérvár

2008: Jel és jelentés, ELTE/KJF Budapest

Nyilvános megjelenések

2003: Überlegungen zur Grammatikalisierung von würde + Infinitiv, Linguistische Tagung ungarischer Nachwuchsgermanisten, PE Veszprém

2003: Synchrone und diachrone Aspekte in einem Text. Beispiele für kognitive Prozesse der Grammatikalisierung in Helmut Eisendles „Colibri”, Colibri. Facetten eines Textes, KJF Székesfehérvár

2004: Ergebnisse einer Korpusuntersuchung zur Grammatikalisierung von würde+Infinitiv, Temporalität und Modalität in Texten, KJF Székesfehérvár

2006: Grammatikalizációs elméletek: a német werden és a magyar lesz ige korpusz alapú vizsgálata, Nyelvelmélet és nyelvhasználat, ELTE/KJF Budapest

2007: A jövő jelentés és az episztemikus modalitás összefüggései a magyar és a német nyelvben, különös tekintettel a werden és a lesz igére, conference of Hungarian Association of Applied Linguists and Language Teachers, Section for Contrastive Linguistics

2010: Zur Grammatikalisierung des FuturPräteritums im Deutschen, Sprache(n) und Literatur(en) im Kontakt 5, University of West Hungary, Institute of Germanistics SzombathelySzilvia Szatzker

Title: Mrs, PhD
Gender: F
Year of Birth: 1970
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: 00 36 1 483-2881

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2004
Discipline: linguistics
Title of Thesis: Zur Grammatikalisierung von werden / würde + Infinitiv im Neuhochdeutschen (1650-2000)
Issuing Institution: Eötvös Loránd University (ELTE)

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree:
Discipline(s):
Issuing Institution:

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Eötvös Loránd University (ELTE) teacher of German language and literature and Russian language and literature 1993
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of German and Netherlandic Studies
Department: Department of German Language and Literature
Current Position(s): Associate Professor

Previous Employer: Kodolányi János College, Department of German Language an Literature
Previous Position Held: College Associate Professor

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

Areas of Research: processes of grammaticalization in the history of German language, temporality and modality in German-Hungarian contrastive perspective and in the language typology

Areas of Teaching: history of German language, phonetics, phonology, morphology, syntax of German language, technical languages

Membership in Research Groups and Projects


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2003-2004 Deputy head of Department
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
German C2
Russian C2
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Society of Hungarian Germanists 2000-2004 member of Control Commitee
Society for German Language  
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
1999 Ludwig-Maximilians-Universität München Research scholarship of DAAD: Grammaticalization of würde
2000 Universität Wien Research scholarship of Foundation of Austrian-Hungarian Action: Würde + infinitive from 1450 to nowadays
2001 Ludwig-Maximilians-Universität München Research scholarship of DAAD: Corpus analysis to the grammaticalization of werden/würde + infinitive
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

Monographs

Az új német helyesírás. Székesfehérvár: Lexika, 1999.

Az új német helyesírás. Átdolgozott, bővített kiadás. Székesfehérvár: Lexika, 2001.

Zur Grammatikalisierung von werden/würde + Infinitiv im Neuhochdeutschen (1650-2000). Budapest: ELTE , 2002 (Diss.).

Edited Books and Journals

Temporalität und Modalität in Texten. Székesfehérvár: KJF, 2006 (=Germanistica Albensia 8).

Chapters in Books

 

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Die Grammatikalisierung von “werden”. In: Majorosi, Anna (Hg.): Aus unserer Werkstatt. Beiträge zur Literatur und Linguistik des germanistischen Lehrstuhls von Székesfehérvár. Székesfehérvár: KJF, 2000 S. 81-97 (= Kodolányi Füzetek 7).

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Überlegungen zur Grammatikalisierung von würde + Infinitiv im Neuhochdeutschen (1650-2000). In: Németh, Attila (Hg.): Linguistische Beiträge ungarischer Nachwuchsgermanisten. Referate der I. Linguistischen Tagung ungarischer Nachwuchsgermanisten an der Universität Veszprém vom 28.-29. März 2003. Veszprém, Wien: Universitätsverlag Veszprém, Edition Praesens, 2003 S. 187-208 (= Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis, Supplement Bd. 3).

Synchrone und diachrone Aspekte in einem Text. Beispiele für kognitive Prozesse der Grammatikalisierung in Helmut Eisendles „Colibri”. In: Becker, Melitta/Kovács, László (Hg.): H. Eisendle: Colibri – Facetten eines Textes. Székesfehérvár: KJF, 2005 S. 68-74 (= Germanistica Albensia 7).

Ergebnisse einer Korpusuntersuchung zur Grammatikalisierung von würde + Infinitiv. In: Szatzker, Szilvia (Hg.): Temporalität und Modalität in Texten. Székesfehérvár: KJF, 2006 S. 59-71. (=Germanistica Albensia 8).

Grammatikalizációs elméletek. A német werden és a magyar lesz ige korpusz alapú szemantikai vizsgálata. In: Gecső, Tamás/Sárdi, Csilla (szerk.): Nyelvelmélet – nyelvhasználat. Budapest/Székesfehérvár: Tinta Kiadó/KJF, 2007 S. 304-314.

Zur Grammatikalisierung des FuturPräteritums im Deutschen. In: Lang, Elisabeth/Pólay, Veronika/Szatmári, Petra/Takács, Dóra (Hg.): Schnittstellen: Sprache – Literatur – Fremdsprachendidaktik. Hamburg: Dr. Kovač, 2012 S. 141-153 (= Studien zur Germanistik 43).

Book Reviews

Recenzió Uzonyi Pál: Német nyelvtan nem csak középiskolásoknak és Szitnyainé Gottlieb Éva/Mekis Zsuzsanna: Német nyelvtani gyakorlatok nem csak középiskolásoknak. Nemzeti Tankönyvkiadó. 2005. könyvéről. In: Nyelvinfó 2006/2., 53-56. o.

Translations

 

Creative Writing

 

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Discography

 

Organisation of Conferences

2004: Temporalität und Modalität in Texten, KJF Székesfehérvár

2008: Jel és jelentés, ELTE/KJF Budapest

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

2003: Überlegungen zur Grammatikalisierung von würde + Infinitiv, Linguistische Tagung ungarischer Nachwuchsgermanisten, PE Veszprém

2003: Synchrone und diachrone Aspekte in einem Text. Beispiele für kognitive Prozesse der Grammatikalisierung in Helmut Eisendles „Colibri”, Colibri. Facetten eines Textes, KJF Székesfehérvár

2004: Ergebnisse einer Korpusuntersuchung zur Grammatikalisierung von würde+Infinitiv, Temporalität und Modalität in Texten, KJF Székesfehérvár

2006: Grammatikalizációs elméletek: a német werden és a magyar lesz ige korpusz alapú vizsgálata, Nyelvelmélet és nyelvhasználat, ELTE/KJF Budapest

2007: A jövő jelentés és az episztemikus modalitás összefüggései a magyar és a német nyelvben, különös tekintettel a werden és a lesz igére, conference of Hungarian Association of Applied Linguists and Language Teachers, Section for Contrastive Linguistics

2010: Zur Grammatikalisierung des FuturPräteritums im Deutschen, Sprache(n) und Literatur(en) im Kontakt 5, University of West Hungary, Institute of Germanistics Szombathely

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube