Szakirányú továbbképzés - Szak

jelentkezési határidő

felvételi vizsga időpontja (ha van)

csatolandó dokumentumok (oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány, motivációs levél, önéletrajz)

képzés kezdete

képzés gyakorisága

drámapedagógia szakirányú továbbképzés

2019.június 21.

2019.06.26.10 óra szóbeli beszélgetés

motivációs levél, önéletrajz, diploma másolatok, pedagógus végzettség kötelező

2019.szeptember

péntek:14-19,illetve szombat egész nap hat alkalom

 

 

Tervezett képzési napok:

2018/2019 II. félév  Első évfolyam, Drámapedagógia 

2019. február 22-23

2019. március 8- 9

2019. március 22-23

2019. április 5- 6

2019. április 26-27

2019. május 3-4

2019. május 17- 18

 

Drámapedagógia II. évfolyam

2019. február 15-16

2019. március 1- 2

2019. március 22- 23

2019. április 26- 27

2019. május 10-11

2019. május 17- 18

 

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
Drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
drámapedagógus

A képzési idő: 4 félév.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.

A szakirányú továbbképzési szak képzési célja
Olyan szakemberek képzése, akik nevelési-oktatási, illetve közművelődési intézményekben (tanteremben és tantermen kívül) képesek a dráma (drámajáték) és a színház eszközeivel nevelni és oktatni a különböző korú, nemű, képességű tanítványaikat, továbbá képesek a ʽdráma és tánc’ tantárgyak önálló stúdiumként és integrált formában (irodalom, történelem, hittan, nyelvoktatás, osztályfőnöki óra) való színvonalas oktatására.

Részvétel feltétele
Legalább alapképzésben szerzett pedagógus végzettség


Csatolandó dokumentumok:
Szakmai önéletrajz, motivációs levél, oklevelek másolata


Szakfelelős: Dr. Lannert Keresztély István egyetemi adjunktus
(Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Szakért felelős intézet: Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet

Kapcsolattartók
Papp Zsuzsanna (Tanulmányi Osztály): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 1-483-2882.
Sztretye Renáta Mónika (Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., (+36 1) 483-2856.

Egyéb információk
A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik – bemeneti feltételként megjelölt – oklevelének kiállítása folyamatban van, és ezt igazolni is tudják.

Önköltség: 120.000 Ft/félév.

Várható kezdési időpont: 2019. szeptemberében

Képzési és kimeneti követelmények: pdf

A képzés hálótanterve: pdf


Elektronikus jelentkezési lap: http://www.kre.hu/btkfelveteli
Jelentkezési határidő: 2019. június 21.


A drámapedagógiai szakirányú továbbképzésen végzettek képesek

•    képesek az alapfokú művészetoktatás keretében folyó
     színházi nevelés drámajáték és színjáték tantárgyainak
     tanítására, azok képességfejlesztő ismereteinek
     működtetésére;

•    képesek pedagógiájuk tudatos elemévé tenni az élmény
     megteremtését, ennek dramaturgiai szerkesztettségét,
     a személyes érzelmek, attitűdök megjelenítésének segítését;

•    a pedagógus-személyiségnek mint erőforrásnak a kreatív
     alkalmazására,

•    magas empátiatartalmú, gazdag kapcsolatrendszerű,
     hatékony, kapcsolatépítő kommunikáció birtokosai.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök

Játékelméleti stúdiumok 30 kredit

(Játékpszichológia, Játékvezetés, Hagyományismeret, Bevezetés a drámapedagógiába, Alternatív iskolák és a drámapedagógia, A drámapedagógia története)

Drámajáték stúdiumok 25 kredit

(Önismereti és autoreflektív gyakorlatok, Kreatív ének-zenei, táncos gyakorlatok, Bábjáték, Iskolai színjáték, ünnepi műsorok, Drámajáték a tanítás szolgálatában, Improvizációk, Szakértői dráma)

Dramaturgiai stúdiumok 30 kredit

(Iskoladrámák, passiók, szertartások dramaturgiája, Dramaturgia- és színháztörténet, Színházi előadás-elemzés I.-II., Az archaikus dramatikus formák és a rituális színház, Színházlátogatás I-II, Székek színháza: felolvasó színházi gyakorlatok)

Specializáció: Dramatikus módszerek a nevelés szolgálatában 25 kredit

(Fejlődéslélektan a gyakorlatban, Művészeti tevékenységek a lelki egészség szolgálatában, Drámajáték a hit- és erkölcstanoktatásban, Vers és prózamondás, Dráma és tánc önálló és integrált stúdiumként a NAT-ban; A szakdolgozatírás módszertana)

Hospitálás, tanítási gyakorlat

Szakdolgozat, záróvizsga

SZAKDOLGOZATI TÉMÁK 2019/2020


A képzés OH-nyilvántartásba vételi száma: FF/1912-3/2013


Tisztelettel várjuk jelentkezésüket!

 

Következő események


Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube