Ószövetségi Tanszék

Újszövetségi Tanszék

Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék

Rendszeres Teológiai és Ökumenikai Tanszék

Egyháztörténeti Tanszék

Gyakorlati Teológiai Tanszék

Valláspedagógiai és Pásztorálpszichológiai Tanszék

Filozófiai Tanszék

Himnológiai Tanszék

Szenci-Molnár Albert Egyházművészeti Intézet