Kötelezően és szabadon választható kurzusok teljesítése

Az adott képzés kötelezően és szabadon választható aktuális kurzuskínálatát a Kar a Szemeszterfüzetben teszi közzé, mely a Kar honlapján érhető el.

Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend – lelkész szakirány

Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend – teológus szakirány

Hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárszak, szakpáros - egyéb, nappali munkarend

Hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárszak, egyszakos, nappali munkarend

Hittanár-nevelőtanár mesterképzés (sajátos felekezeti megnevezés: okleveles református vallás- és nevelőtanár) szakterület szerint nem tanári szakon (református teológia szakteológus szakirány, református teológia szak- lelkész szakirány) szerzett mesterfokozatot követően egyszakos tanári mesterképzésben

Hittanár-nevelőtanár (sajátos felekezeti megnevezés: református vallás- és nevelőtanár) osztatlan tanárképzés szakterület szerinti nem tanári szakra (okleveles teológus lelkész/lelkipásztor szakiránnyal szakképzettségre építve (részidős, levelező munkarend)

MA in Theology - Teológia mesteképzési szak angol nyelven (MA)

Kórházlelkész szakirányú továbbképzési szak

Spiritualitás és misszió az egyházban szakirányú továbbképzési szak

Szaklelkigondozó szakirányú továbbképzési szak