Kari Doktori és Habilitációs Tanács: Prof. Dr. Balla Péter – elnök (HDI törzstag)

Prof. Dr. Karasszon István – teljes jogú belső tag (HDI törzstag)

Prof. Dr. Kocsev Miklós – teljes jogú belső tag (HDI törzstag)

Prof. Dr. Németh Dávid – teljes jogú belső tag (HDI törzstag)

Prof. Dr. Hanula Gergely – teljes jogú belső tag (HDI törzstag)

Prof. Dr. Vladár Gábor – teljes jogú külső tag (PRTA)

Dr. habil. Horváth Erzsébet – teljes jogú külső tag (MRE_ZSL)

Prof. Em. Dr. Szabó Lajos – teljes jogú külső tag (EHE)

Prof. Dr. Németh Tamás – teljes jogú külső tag

Dr. habil. Kendeffy Gábor - teljes jogú belső tag (HDI törzstag)

Földváryné dr. habil. Kiss Réka - teljes jogú belső tag

adminisztrátor: Sógor Éva dékáni hivatalvezető


Kari Minőségbiztosítási Bizottság: Dr. habil. Pecsuk Ottó egyetemi docens – elnök

Prof. Dr. Hanula Gergely kutatóprofesszor, egyetemi tanár - titkár

Prof. Dr. Karasszon István tanszékvezető, egyetemi tanár - tag

Dr. habil Lányi Gábor János egyetemi docens – tag

Dr. habil. Egeresi László Sándor egyetemi docens – tag

Flórik Gyöngyi tanulmányi osztályvezető – tag

HÖK képviselője – tag

Doktori képzés képviselője – tag

Két hallgató (a teológia szak és a vallástanár szak képviselői) - tagok


Tanulmányi Bizottság:
Dr. habil. Siba Balázs egyetemi tanár, dékánhelyettes - elnök

Dr. habil Pecsuk Ottó egyetemi docens - tag

1 Hallgatói képviselő


Kreditátviteli Bizottság:
Dr. habil. Siba Balázs egyetemi tanár, dékánhelyettes - elnök

Dr. Lányi Gábor János egyetemi adjunktus – tikár

Dr. habil. Pecsuk Ottó egyetemi docens - tag


Fegyelmi Testület:
Dr. Pethő Sándor tanszékvezető, tanszékvezető, egyetemi tanár (Filozófiai Tanszék) – elnök

Prof. Dr. Karasszon István tanszékvezető, egyetemi tanár (Ószövetségi Tanszék)

Dr. habil. Papp Anette tanszékvezető (Himnológiai Tanszék)

Dr. Czentnár Simon egyetemi adjunktus (Rendszeres Teológiai és Ökumenika Tanszék)

Dr. Kovács Enikő Hajnalka egyetemi adjunktus (Ószövetségi Tanszék)

Dr. Péntek Dániel Gábor egyetemi adjunktus (Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék)

3 hallgató