Dr. habil. Siba Balázs dékánhelyettes, tanszékvezető, egyetemi tanár
Szabóné dr. László Lilla egyetemi adjunktus
Fodorné Dr. Ablonczy Margit egyetemi adjunktus