- jelentkezési lap,
- leckekönyv másolata vagy a Neptunból, ETR-ből kinyomtatott, hitelesített elektronikus
  leckekönyv
- egyetemi szintű vagy MA oklevél másolata
- szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a jelentkező szakmai érdeklődésének összefoglalását is,
- nyelvismeretet igazoló okiratok másolata
- TDK tevékenység igazolása (ha van)
- publikációs jegyzék (ha van)
- a doktori témáról való elképzelésének leírása
- nyilatkozat arról, hogy a jelentkező pályázik-e állami ösztöndíjra, illetve, hogy kéri-e felvételét
  abban az esetben, ha állami ösztöndíjban nem részesül,
- a felvételi eljárási díj befizetésének igazolása
- munkahelyi vezető támogató nyilatkozata (szervezett levelező és egyéni felkészülés esetében)
- Témavezetői befogadó nyilatkozat