Kötelezően és szabadon választható kurzusok teljesítése

Az adott képzés kötelezően és szabadon választható aktuális kurzuskínálatát a Kar a Szemeszterfüzetben teszi közzé, mely a Kar honlapján érhető el.

Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend – lelkész szakirány

Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend – teológus szakirány

Hittanár-nevelő osztatlan tanárszak, szakpáros – egyéb, nappali munkarend

Hittanár-nevelő osztatlan tanárszak, szakpáros – német szakpárral – nappali munkarend

Hittanár-nevelő osztatlan tanárszak, egyszakos, nappali munkarend

Hittanár-nevelőtanár (sajátos felekezeti megnevezés: református vallás- és nevelőtanár) egyszakos osztatlan képzés református hittanoktató (katechéta) szakképzettségre építve (levelező munkarend)

Hittanár-nevelőtanár (sajátos felekezeti megnevezés: református vallás- és nevelőtanár) rövid ciklusú osztatlan tanárképzés szakterület szerinti nem tanári szakra (okleveles teológus lelkész/lelkipásztor szakiránnyal szakképzettségre építve (levelező munkarend)

Hittanár-nevelőtanár (sajátos felekezeti megnevezés: református vallás- és nevelőtanár) egyszakos osztatlan képzés református hittanoktató (katechéta) szakképzettségre és tanítói vagy egyéb tanári oklevélre építve (levelező munkarend)

MA in Theology - Teológia mesteképzési szak angol nyelven (MA)

Lelkigondozói asszisztens szakirányú továbbképzési szak

Spiritualitás és misszió az egyházban szakirányú továbbképzési szak

Szaklelkigondozó szakirányú továbbképzési szak