Kari Doktori és Habilitációs Tanács: Prof. Dr. Balla Péter – elnök (HDI törzstag)

Prof. Dr. Karasszon István – teljes jogú belső tag (HDI törzstag)

Prof. Dr. Kocsev Miklós – teljes jogú belső tag (HDI törzstag)

Prof. Dr. Németh Dávid – teljes jogú belső tag (HDI törzstag)

Prof. Dr. Hanula Gergely – teljes jogú belső tag (HDI törzstag)

Prof. Dr. Vladár Gábor – teljes jogú külső tag (PRTA)

Dr. habil. Horváth Erzsébet – teljes jogú külső tag (MRE_ZSL)

Prof. Em. Dr. Szabó Lajos – teljes jogú külső tag (EHE)

Prof. Dr. Németh Tamás – teljes jogú külső tag

Dr. habil. Kendeffy Gábor - teljes jogú belső tag (HDI törzstag)

Földváryné dr. habil. Kiss Réka - teljes jogú belső tag

adminisztrátor: Sógor Éva dékáni hivatalvezető


Kari Minőségbiztosítási Bizottság: Dr. habil. Pecsuk Ottó egyetemi docens – elnök

Prof. Dr. Hanula Gergely kutatóprofesszor, egyetemi tanár - titkár

Prof. Dr. Karasszon István tanszékvezető, egyetemi tanár - tag

Prof. Dr. Németh Dávid tanszékvezető, egyetemi tanár – tag

Dr. habil. Egeresi László Sándor egyetemi docens – tag

Flórik Gyöngyi tanulmányi osztályvezető – tag

HÖK képviselője – tag


Tanulmányi Bizottság:
Dr. habil. Siba Balázs egyetemi docens, dékánhelyettes - elnök

Dr. Lányi Gábor János egyetmi adjunktus - titkár

Dr. habil Pecsuk Ottó egyetemi docens - tag

1 Hallgatói képviselő


Kreditátviteli Bizottság:
Dr. habil. Siba Balázs egyetemi docens, dékánhelyettes - elnök

Dr. Lányi Gábor János egyetemi adjunktus – tikár

Dr. habil. Pecsuk Ottó egyetemi docens - tag


Fegyelmi Testület:
Prof. Dr. Németh Dávid tanszékvezető, egyetemi tanár (Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék) - elnök

Prof. Dr. Karasszon István tanszékvezető, egyetemi tanár (Ószövetségi Tanszék)

Prof. Dr. Pethő Sándor tanszékvezető, egyetemi tanár (Filozófiai Tanszék)

3 hallgató