A Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban HÖK) a hallgatók érdekeit képviseli különböző fórumokon, így olyan diákképviselők alkotják, akiket minden tavaszi szemeszter végén választanak a diákok. A HÖK munkája a diákság életének egészét érinti, ebből kifolyólag a HÖK tagjai mind egy-egy külön munkaterületet végeznek. A közösségi presbiter elsősorban a közösségi életet szervezi, lehetőséget teremt arra, hogy a tanórákon kívül is együtt lehessenek a teológusok. A gazdasági presbiter az ösztöndíjak és szociális támogatások kiszámítását végzi, az irodai presbiter a HÖK iroda rendben tartásáért felel. Ha egy hallgatónk egyéb hazai, vagy külföldi teológiai karon kívánja tanulmányait végezni egy ösztöndíj keretein belül, akkor a külügyi presbiterünkhöz fordulhatnak bizalommal a teológusok. A HÖK elnöke a senior, aki az egész HÖK működéséért felel, valamint a diákság érdekeit képviseli kari és egyetemi szinten egyaránt. A HÖK az egyes részfeladatok ellátásán túl havonta gyűlést tart, ahol az öt évfolyam egy-egy képviselőjével kiegészülve fontos kari kérdésekben hoz döntéseket, melyeket a Kari Tanács elé terjeszt.

A teológián létfontosságú, hogy a tanórákon és egyéni tanuláson kívül a hallgatóknak legyen lehetőségük sportolásra. Ennek érdekében, első sorban a közösségi presbiter segítségével különböző sportolási alkalmakat szervezünk. A fiúk hetente egyszer focizhatnak a Lónyay utcában, míg a lányok a pinceklubban aerobik edzéseken vehetnek részt, valamint saját szervezésben futni, röplabdázni járnak. A tavalyi évben megrendezésre került egy ping-pong bajnokság, mely szintén sok érdeklődőt vonzott. A további években a HÖK egész napos sportolási lehetőség megteremtésén fog munkálkodni, ahol az egész kar foci- és röplabdabajnokságon vehet részt. Arra is gondolunk, aki nem szereti a csapatjátékokat, hiszen Karunk több úszóbérlettel is rendelkezik, melyet jelképes összegért minden teológus igénybe vehet.

File Péter (Senior, HÖK elnök)
file.peter@kre.hu

További információ >>