Kari Doktori és Habilitációs Tanács: Prof. Dr. Zsengellér József Gyula stratégiai rektorhelyettes 2019. augusztus 31-ig,
rektor 2019. szeptember 1-jétől

adminisztrátor: Sógor Éva dékáni hivatalvezető


Kari Minőségbiztosítási Bizottság: Prof. Dr. Karasszon István tanszékvezető, egyetemi tanár

Prof. Dr. Németh Dávid tanszékvezető, egyetemi tanár

Dr. Pecsuk Ottó egyetemi adjunktus

Dr. habil. Egeresi László Sándor egyetemi docens

Papp Abigél HÖK FB elnök


Tanulmányi Bizottság:
Dr. habil. Siba Balázs egyetemi docens, dékánhelyettes

Dr. Lányi Gábor János adjunktus

Dr. Pecsuk Ottó egyetemi adjunktus

Bereczk Dávid HÖK tanulmányi titkár

File Péter HÖK elnök (póttag)


Kreditátviteli Bizottság:
Dr. habil. Siba Balázs egyetemi docens, dékánhelyettes

Dr. Lányi Gábor János egyetemi adjunktus

Dr. Pecsuk Ottó egyetemi adjunktus


Felülbírálati Testület:
Dr. Békési Sándor tanszékvezető, egyetemi docens

Prof. Dr. Karasszon István tanszékvezető, egyetemi tanár

Dr. habil. Pap Ferenc intézetvezető, egyetemi docens, KRE-TFK mb. dékán

Czikó Györgyi Kari HÖK gazdasági tikár, EHÖK elnök

Balázs Zoltán Kari HÖK irodai titkár


Fegyelmi Testület:
Prof. Dr. Németh Dávid tanszékvezető, egyetemi tanár

Prof. Dr. Karasszon István tanszékvezető, egyetemi tanár

Prof. Dr. Pethő Sándor tanszékvezető, egyetemi tanár

Dr. Békési Sándor tanszékvezető, egyetemi docens

Dr. habil. Pap Ferenc intézetvezető, egyetemi docens, KRE-TFK mb. dékán

File Péter Kari HÖK elnök

Hábel Márton Kari HÖK alelnök