A Hittudományi Kar Török Pál Könyvtára a Pákozdy László Márton professzor által 1970-ben alapított Török Pál Szemináriumi Könyvtár és a korábban felszámolt Közép- és Kelet-Európai Missziói Tanulmányi Intézet Könyvtárának összevonásából született. 1994-ben, az egyetem Teológiai Karrá minősítése után kezdődött meg a könyvtár kari könyvtárrá fejlesztése. Az állománygyarapítás fő feladata a kézikönyvtár fejlesztésén túl az idegen nyelvű szakirodalom pótlása és a nagy értékű könyvsorozatok kiegészítő beszerzése. Az alapítás óta változatlanok az állománygyarapítás hangsúlyai: bibliai szövegmagyarázat, bibliai teológia és gyakorlati teológia. E szerzeményezési stratégiát a hallgatói felkészülést segítő, magyar nyelvű teológiai szakirodalom területén fejlesztjük tovább.

A könyvtár állománya jelenleg harmincötezer könyvtári egységből áll, a folyóirat-állományunkban harmincféle kurrens folyóirat és a korábbi számok bekötött évfolyamai találhatók.

A százhatvan négyzetméteres könyvtár a kollégiumi épület ötödik szintjén található. Az állomány elhelyezése szabadpolcos, tizenöt olvasói férőhely áll rendelkezésre, ezekből nyolc asztali munkaállomás. Az olvasók használhatják laptopjaikat és egyéb informatikai eszközeiket, amelyeknek internethozzáférést (wifi) biztosítunk.

Cím: 1092 Budapest, Ráday u. 28.
Tel.: 218-0266
Könyvtár vezető: Szabó Erika
Könyvtáros, felügyelő tanár: Dr. Egeresi László Sándor