Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend – lelkész szakirány

Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend – teológus szakirány

Hittanár-nevelő osztatlan tanárszak szakpáros

Hittanár-nevelő osztatlan tanárszak szakpáros – német szakpárral

Hittanár-nevelő osztatlan tanárszak egyszakos

MA református hittanár-nevelőtanár, levelező–lelkész alapképzéssel

MA református hittanár-nevelőtanár, levelező-hittanoktató alapképzéssel

Általános iskolai és középiskolai hittanár-nevelőtanár, rövid ciklusú osztatlan tanárképzés szakterület szerinti nem tanári szakra (okleveles református teológus-lelkész, okleveles református teológus szakképzettségre) építve

Általános iskolai és középiskolai hittanár-nevelőtanár (sajátos felekezeti megnevezés: református vallás- és nevelőtanár), rövid ciklusú osztatlan tanárképzés református hittanoktató (katechéta) szakképzettségre építve (levelező munkarend, 4 féléves képzés)