Kari Doktori és Habilitációs Tanács: elnök: Dr. Zsengellér József Gyula rektorhelyettes

adminisztrátor: Sógor Éva dékáni hivatalvezető


Kari Minőségbiztosítási Bizottság: Dr. Karasszon István tanszékvezető, egyetemi tanár

Dr. Németh Dávid tanszékvezető, egyetemi tanár

Dr. Pecsuk Ottó egyetemi adjunktus

Dr. Egeresi László Sándor egyetemi docens


Tanulmányi Bizottság:
Dr. Siba Balázs egyetemi docens, dékánhelyettes

Dr. Lányi Gábor egyetemi adjunktus

Dr. Pecsuk Ottó egyetemi adjunktus


Kreditátviteli Bizottság:
Dr. Siba Balázs egyetemi docens, dékánhelyettes

Dr. Lányi Gábor egyetemi adjunktus

Dr. Pecsuk Ottó egyetemi adjunktus


Felülbírálati Testület:
Dr. Békési Sándor tanszékvezető, egyetemi docens

Dr. Karasszon István tanszékvezető, egyetemi tanár

Dr. Pap Ferenc intézetvezető, egyetemi docens


Fegyelmi Testület:
Dr. Németh Dávid tanszékvezető, egyetemi tanár

Dr. Karasszon István tanszékvezető, egyetemi tanár

Dr. Pethő Sándor tanszékvezető, egyetemi tanár

Dr. Békési Sándor tanszékvezető, egyetemi docens

Dr. Pap Ferenc intézetvezető, egyetemi docens