BOCSKAI ISTVÁN KOLLÉGIUM

Károli Gáspár Református Egyetem Bocskai István Kollégiuma
1042 Budapest, Hajnal u. 13.

Történeti információ

A Karnak saját kollégiuma van az oktatási épülettől 200 méterre, amely 50 fő részére biztosít elhelyezést.
A Bocskai István Kollégium alapfeladata, hogy a Karra felvett nappali tagozatos, államilag támogatott vagy önköltséges/költségtérítéses hallgatóknak az elhelyezését biztosítsa a tanulmányaik ideje alatt, akik a képzési hely (Budapest) közigazgatási határain kívül rendelkeznek állandó lakhellyel és a bentlakásos ellátásra rászorulnak. Az elhelyezésre 3 fős szobákban van lehetőség, külön fürdőszobával és konyhával.
A kis kollégiumi közösség lehetőséget biztosít arra, hogy az alapfeladaton túl a közösségi életet is elmélyítsük. Ez egyszerre jelenti a könnyedebb programok lehetővé tételét, de a szakmai programok szervezését is. A kollégium keretein belül működik a Bocskai István Szakkollégium, amely saját felvételi eljárással a kiemelkedő tanulmányi eredményekkel rendelkező hallgatók számára további anyagi és szellemi támogatást is nyújt.

Bekerülési lehetőség, felvételi eljárás, díjak

A kollégiumi felvételi eljárás a felsőbb éves hallgatók számára minden tanév utolsó hónapjaiban van. Az elsőéves hallgatók számára a felvételről értesítő döntéssel egyidejűleg postázzuk a kollégiumi felvételi kérelem űrlapját és a szükséges tájékoztatásokat. A felvételi kérelmek beérkezését követően augusztusban elbíráljuk a pályázatokat, és kiértesítjük a hallgatókat a döntésről. A beköltözésre a tanév megkezdését megelőző hétvégén van lehetőség. Az államilag támogatott hallgatók díja – a Szenátus határozata alapján – 13.000 Ft, az önköltséges/ költségtérítéses hallgatók számára a kollégiumi térítési díj 21.500 Ft.


BOCSKAI ISTVÁN ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZAKKOLLÉGIUM

A Szakkollégium magas színvonalú szakmai képzést folytató, közösségformáló, autonóm intézmény, melynek célja, hogy saját szakmai program kidolgozásával minőségi szakmai képzést nyújtson, segítve ezzel a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség kinevelését, közéleti szerepvállalását. Célja továbbá, hogy tagjait a tárgyi és személyi feltételek megteremtésével az értelmiségi feladatokra, a tudományok és a kultúra fejlesztését célzó önálló tevékenységre is felkészítse.

A célok elérése érdekében a Szakkollégium gondoskodik a hallgatói öntevékenységre épülő, tudományos előadás-sorozatok, kurzusok, kulturális rendezvények szervezéséről, magas szintű szakórák, szakmai konzultációk szervezéséről, a vélemények sokszínűségét biztosító nyilvánosság megteremtéséről, közös értékeken, együttes cselekvésen alapuló életforma kereteinek kiépítéséről.

A Szakkollégiumba bármely jogászszakos hallgató jelentkezhet.

A Szakkollégium honlapja:
http://www.kre.hu/szakkollegium/

Facebook:
https://www.facebook.com/bocskaiszk