Részismeretek megszerzésére irányuló képzések

 

KRE-BTK

50 kreditértékű képzések

 

KRE-TFK

tanító alapképzési szak műveltségi területei: