Károli Gáspár Református Egyetem - Felvételi 

Módosult: 2021.11.16.

Ösztöndíj-lehetőségek

 

Károli Gáspár Ösztöndíj

A Károli Gáspár Ösztöndíj célja, hogy támogassuk az első helyen hozzánk jelentkező tehetséges és önköltséges képzésben részt vevő hallgatókat, akik Egyetemünk polgáraivá válnak. Az ösztöndíjra minden első éves, önköltséges hallgatónk jelentkezhet, aki teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben vesz részt és első helyen jelölte meg Egyetemünket.
Az ösztöndíjat a hallgatók a tanévben két alkalommal – félévenként – pályázhatják meg. Az ösztöndíj egy tanulmányi félév (5 hónap) időtartamára adható és akár az önköltség 75%-át is fedezheti.
Számunkra fontos, hogy az Egyetem anyagi támogatással is biztosítsa, hogy a rászorulók se maradjanak ki a felsőoktatásból. 2012-ben az adó 1%-ának felajánlásából befolyt összeget teljes egészében a Károli Ösztöndíj alapba fektettük be. A 2012/2013-as tanévtől kezdődően több mint 80 millió forintot osztottunk szét hallgatóink között ezen ösztöndíj keretein belül.

 

Károli Kiválósági Ösztöndíj

Ösztöndíjunkkal azokat a nappali munkarendben, Egyetemünket első helyen megjelölt, első éves alapképzésben vagy osztatlan mesterképzésben részt vevő hallgatóinkat jutalmazzuk, akik előkelő helyezést értek el valamely középiskolai versenyen.

 

Eötvös Károly Ösztöndíj

Az Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara lehetőséget biztosít az alapképzési és osztatlan mesterképzési szakjaira nappali és levelező munkarendben első helyen jelentkező, felvételi pontszámaik alapján kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatóinak a tanulmányokkal kapcsolatos költségek csökkentésére az Eötvös Károly Ösztöndíj program keretében.

 

Magyar Nemzeti Bank Kiválósági Ösztöndíj

A KRE ÁJK és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében a két intézmény közös ösztöndíjat indított azon gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatók számára, akik nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában tanulnak, valamint legalább két félévet teljesítettek. További feltételek a www.kre.hu/ajk oldalon olvashatók.

 

Református Ösztöndíj

Az Egyetem a Magyarországi Református Egyház céljaival összhangban Református Ösztöndíjat alapít annak érdekében, hogy ezen keresztül segítse a hitük iránt elkötelezett református fiatalok felsőoktatási tanulmányait. Református Ösztöndíj elnyerésére azok a nem hitéleti képzéses hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik reformátusok, gyülekezetük aktív, tevékeny tagjai, tanulmányaikat első évfolyamon első alkalommal kezdik meg az Egyetemen, és
a) alapképzési szakon (BA) teljes idejű képzésben, vagy
b) mesterszakon vagy egységes, osztatlan képzésben (MA) teljes vagy részidejű képzésben vesznek részt.

 

További információ ösztöndíjainkról: http://www.kre.hu/portal/index.php/osztondijak.html