IKT az angolórán: hogyan tegyük színesebbé az angol nyelv tanítását?

 IKT az angolórán: hogyan tegyük színesebbé az angol nyelv tanítását?


IKT az angolórán: hogyan tegyük színesebbé az angol nyelv tanítását?


Tóth Éva
Nagykáta

Absztrakt.

Jelen tanulmányom célja, hogy megosszam angoltanár kollégáimmal mindazon alkalmazásokat, melyekről úgy gondolom, sokkal könnyebbé tehetik az oktató munkát, mindamellett tanári kompetenciáinkat is fejlesztik, hiszen a diákok nagyon értékelik, ha a tanár az ő digitális világukban tud valami újat mutatni nekik. Ha egy rosszabb körülményekből származó diáknak mutat az ember valami újat, nem csak lenyűgözi a diákot, hanem a diák önbecsülését is növeli azzal, hogy érzi, most valami jó dolog részese lehet. Persze itt nem a régi tanítási módszerek teljes elhagyásáról van szó, hanem arról, hogy a régi dolgokat új köntösben tálaljuk a diákoknak. Szakmai szempontból pedig, tanárként, soha nem hagyhatjuk abba a tanulást, hisz ha mi abbahagyjuk, hogyan várjuk el a diákoktól, hogy ők fejlődjenek. A tanulmányban a mindennapjaimban használt weboldalakat, szoftvereket mutatom be, melyek könnyebbé teszik a tanárok munkáját és élvezetesebbé a diákoknak a tanulást.

1. Bevezetés.

Nagyon sokat hallani arról, hogy a technológia milyen nagy szerepet játszik manapság a tanításban. A számítógép, az internet a diákok mindennapjainak része, így ha ezeket az eszközöket alkalmazzuk a tanórán, olyan környezetet teremtünk tanulóink számára, mely ismerős nekik és ez által sok gát könnyen feloldódhat, nem is beszélve a tanár és a diák közti generációs szakadékról. Persze tanárként nem könnyű és nem egy egyszeri cselekvésről van szó, hanem egy folyamatról, mely arról szól, hogy a tanár hajlandó rászánni időt és erőfeszítést, hogy képezze magát és új távlatokat keressen. Nem egyszerű kihívás ez, és a sok elméleti tanács mellett a pedagógus sokszor nem is tudja, hogy hol kezdje el. Pedig a lehetőségek korlátlanok és bármely tantárgyhoz, tudásszinthez és korcsoporthoz szólhatunk a technológia segítségével, minden csak a tanár kreativitásán múlik.

Az IKT eszközök használata fontos mind a diák, mind a tanár számára. A diákok értékelik a tanár erőfeszítéseit, aki egy olyan világban próbál nekik valami újat mutatni, amiben a tanulók otthonosan mozognak. Azáltal, hogy a számukra jószerivel csak játékra és közösségteremtésre használt informatikának megmutatjuk a tanulásban való hasznosságát, fejlesztjük személyiségüket. Mindeközben a tanár maga is fejlődik, hiszen az informatika bevezetése a tanórába olyan elkötelezettséget mutat a szakmai fejlődés mellett, ami az élethosszig tartó tanulás irányába mutat a tanár és a diák szempontjából egyaránt.

Él még az a tévhit, hogy az IKT használata kizárja a korábban használt pedagógiákat. Valóban azonban mindössze arról van szó, hogy a tananyagot új köntösben kell tálalni a diákoknak, alkalmazkodnunk kell a megváltozott igényeikhez. A technológia világában felnövő gyerekek hozzászoknak az ingerek sokféleségéhez és a gyors információáradathoz, és ezekhez a megváltozott elvárásokhoz kellene valahogyan igazítani a tanítás módját is. Audiovizuális ingerek sokasága kell már ezeknek a diákoknak, és olyan feladatok, amik igazi kihívást jelentenek számukra és le tudják őket kötni. Sokszor persze pont azért érdemes a „régi” dolgokhoz nyúlni, hogy az órák igazán változatosak legyenek.

Kezdő vagy az informatikában tapasztalatlan tanárként joggal merül fel a kérdés, hogy honnan is induljunk el, honnan vegyünk ötleteket, mi az, ami működhet, mi az ami nem. Nagyon fontos a szakmai megújulás, hogy nyitottak legyünk a dolgokra, és ebben Magyarország vezető szakmai blogja, a Tanárblog minden segítséget megad. Nem csak elméleti támpontokat adnak ahhoz, hogyan is kellene bevezetni az informatikát az oktatásba, hanem gyakorlati, konkrét módszereket mutatnak be. A szerzők óriási szakértelmüket nem csak a blogon, hanem továbbképzések keretében is megosztják tanár kollégáikkal, példa erre a PIL Akadémia. Nekünk, tanároknak már „csak” az a feladatunk, hogy leteszteljük és megpróbáljuk megvalósítani az ötletekből azokat, amiben fantáziát látunk. Nem szabad elfelejteni, hogy nem minden működik a különböző tudásszintű és korcsoportú diákoknál, így nem szabad csüggedni, ha egy kísérlet nem sikerül. Tudnunk kell megújulni és magunkat is motiválni, hogy ne adjuk fel és folyamatosan keressük a fejlődési lehetőségeket.

2. IKT a szakközép- és szakiskolában.

A szakközép- és szakiskolában való tanárok munkáját egyfajta mítosz övezi. Az ő munkájuk elsősorban pedagógiai, hiszen sok esetben szociálisan, kulturálisan hátrányos helyzetű diákok érkeznek hozzájuk. Az elkötelezett tanári munka éppen ezért lesz itt annyira fontos: egy lelkes pedagógus példakép lehet ezeknek a diákoknak a szemében, és ha törekszik arra, hogy új dolgokat mutasson nekik, olyan sikerélményben részesíti őket, melyért a diákok örökre hálásak lesznek. Sok esetben a hátrányos helyzetű gyerekek számára az internet egyenlő a facebookkal, hiszen nem volt lehetőségük megtanulni, hogy az internet mire is használható, mert nem evidens, hogy mindenki rendelkezik otthon hozzáféréssel. Éppen ezért fontos feladata van a pedagógusnak: saját maga is tisztában legyen a lehetőségekkel, tudjon támpontokat adni.

A tanár erőfeszítéseit, készülését a szakiskolában tanuló diákok, ha lehet, még jobban „meghálálják” mint kortársaik: habár az ő figyelmüknek a lekötése nagy feladat, az eredmény sokkal látványosabb és a diákok személyiségét nagyban fejleszthetjük a tudásszintjükhöz illő feladatokkal.

3. Rejtvény- és feladatkészítés IKT segítségével

3.1. Kész feladatlapok:

A fent említett weboldalakon kész feladatlapok, rejtvények, zenés feladatok találhatóak. Fontos, hogy a szókincset, nyelvtant előre megtanítsuk, hogy valóban képesek legyenek megbirkózni a feladattal. A legtöbb oldalon tudásszint és téma szerint vannak kategorizálva az anyagok, ez is sokat segíthet a keresésben. Több oldalon van lehetőség a letöltött feladatlapok értékelésére, ez nagy segítség lehet a kollégáknak a további letöltések során.1

Ezek az oldalak érdekes és nem megszokott feladatok készítését ajánlják fel. A busyteacher oldalon a rengeteg kész feladat mellett saját szókeresőt készíthetünk, de van lehetőség nem annyira ismert rejtvények készítésére is: például anagrammákat lehet csinálni vagy üzenetet kódolhatunk a diákoknak. A rejtvények készítésénél egy csepp személyes üzenet vagy célzás igazán közel hozhatja a feladatot a diákokhoz, például ha a megfejtés biztat a következő tesztre vagy a jövőbeli vizsgára.

A discovery education rejtvénykészítő oldala nem csak nyelvtanárok számára kínál lehetőségeket: lehet itt készíteni matematikai fejtörőt vagy labirintust is.

Kép2

A wordle-net oldalán szófelhőket készíthetnek 1-1 téma köré maguk a diákok is, vagy esetleg az általunk készített szórengetegből kell kiválogatni a diákoknak a szavakat.

3.2. Rejtvény- és feladatlap-készítő szoftverek

Két igen hasznos, ingyen letölthető szoftver változatossá teheti a feladatlapok készítését: a Hot Potatoes segítségével feladatokat készíthetünk (pl. cloze test, quiz, match), az Eclipse Crossword- del pedig saját, személyre szabható rejtvényeket kreálhatunk.

4. Gondolattérképek és vizuális szótárak

A fent említett oldala összefüggések, logikai kapcsolatok vizsgálatát, a tudás rendszerezését segítik. Nyelvtanulásban, szókincs bővítésekor ez nagyon fontos, hiszen a sok új megtanulandó szó könnyen zavart okozhat a diák fejében. Míg a mindmeister limitált számú gondolattérkép készítését ajánlja ingyen, a bubbl. us segítségével bármikor készíthetünk ilyet a diákokkal. Ezeken a térképeken a különböző ötletek, szavak közti kapcsolatokat is szemléltethetjük azáltal, hogy mellé- vagy alárendeljük egymáshoz a szavakat. A buborékokat kedvünk szerint rendezgethetjük és színezhetjük a logikai kapcsolatok vagy egyéb kívánságunk szerint.

Kép2 Kép2

A visuwords szótár egy igazán ötletes és hasznos online grafikus szótár: megmutatja a beírt kifejezéshez kapcsolódó szavakat, az eredeti szóhoz való kapcsolódást (pl. ellentét, hasonló, része, tagja) illetve a szófaját is. Miután kiadta az eredményt, még mozgatni is lehet, nagyítani, sejtszerűen mozog, ami izgalmassá teszi a szótárazást.

5. Zene és film az angolórán

Kép2

Mind a filmek, mind a zenék nagyon fontos részét alkotják a diákok életének, így ezek beépítése a nyelvórába, nemcsak hogy egy olyan feladat számukra, amit biztosan élvezni fognak, de jó lehetőséget ad arra is, hogy autentikus szövegekkel ismerkedjünk. Biztosak lehetünk abban, hogy a tanulók nem nyelvi szempontból válogatják a zenéket, és a legújabb slágerek szövegének vizsgálata és értelmezése nagy élmény lehet számukra és a diákok rászoknak arra, hogy figyeljenek a zenék szövegére is.

A filmekkel hasonló a helyzet: hozzászoktak a szinkronizált TV adásokhoz, így egy-egy szereplő eredeti hangja és kiejtése jó tapasztalat lehet számukra. A Busy Teacher oldal több mint 500 dalhoz tartalmaz feladatlapot és videót. A filmeket illetően egy brazil tanár kolléga 2 blogját ajánlanám, aki hihetetlen munkával nyelvtani szegmensekre osztva kategorizálta a filmrészleteket, melyek feliratozva és a megvágott videóval érhetőek el az oldalon. A kész feladatlapok szerkeszthetőek, a filmrészletek letöltése kicsit körülményes, de a diákoknak igazi nagy élmény.

6. Kreativitás fejlesztése

Kép2

A kreativitás fejlesztésére ajánlott weboldalak közül legjobban a Draw a Stickman oldalt szeretném kiemelni. A feladat látszólagos egyszerűsége ellenére óriási siker a diákoknál, hiszen valami, amit ők rajzolnak a szemük láttára kel életre. Szó szerint tátott szájak kísérik az első bemutatását. Sajnos minden csoda három napig tart, és ez igaz erre az oldalra is, hiszen a 2 történet mindig ugyanaz, és a nagy rácsodálkozás addig tart, míg 2-3 alkalommal ki nem próbálgatják, hogy néz ki a cselekmény, ha mondjuk Spongyabob a főszereplő. Az oldal alapvető utasításokat ad, amelyek megértése nagy sikerélmény a kezdő szintű diákoknak is. Mindezek ellenére, ha van rá pár percünk az órán, ne sajnáljuk rá az időt, hiszen amellett, hogy felkeltjük a diákok figyelmét, motiváljuk őket, még szigorú értelemben vett tanulásra is lehet használni, hiszen mondjuk, írhatnak a diákok fogalmazást a történetről vagy függő beszédben elmondhatják, mik voltak az utasítások.

Kisebb korosztályoknak ajánlom a Sketch Start, ahol mini rajzfilmeket készíthetünk, persze a nagyobb korosztály is élvezheti a felszabadult kreativitást.

7. Játékok

7.1. Csoportok kialakítása: http://teamup.aalto.fi/

Csoportfeladat vagy játék során sokszor vita tárgya, hogy ki-ki kerül egy csoportba. A diákok szeretnének barátság alapján dönteni, ám ezáltal sokkal jobban a klikkek megszilárdulását segítjük elő, nem pedig a csoporttá fejlődést. A diákok a csoporttá alakítás folyamatában hozott döntést kénytelenek elfogadni, ha egy gép dönt helyettük és nem tudnak nekiállni a tanárral alkudozni. Ebben segít nekünk a Team Up, melynek lényege hogy a tanár által előre bevitt diákok neveit csoportba osztja és feladatot is rendel hozzá. Az adatok bevitelekor különböző adottságokkal ruházhatjuk fel a diákok adatlapját, ezeket figyelembe veszi a program a csoportba szervezésnél.

7.2. Szerkeszthető tartalom:

A játékokról tanárként sokszor hisszük, hogy nincs rá időnk, nem jelentenek tanulást, pedig sok lehetőség nyílik arra, hogy a tanulást a játék köntösébe burkoljuk. A fenti játékokat összefoglaláshoz, témazáró után, bármikor használható és a diákok nagyon élvezik. Együtt kell működniük csoportként, felelősséget kell vállalniuk a döntéseikért. A szabályokat előre le kell fektetni, és a tanárnak ki kell ismerni a programot, hogy igazán élvezhető legyen.

Kép2

Részletesebben szeretném bemutatni a Jeopardyt, a magyar Mindent vagy Semmit játék megfelelőjét, mely a diákjaim abszolút kedvenc játékává vált. A játékról elmondhatjuk, hogy online készítjük, de offline betölthető; ha levédjük jelszóval, tudjuk utólag szerkeszteni, és ez fontos is, a diákok visszajelzése alapján; magyar karaktereket nem kezel persze; egyszerűnek tűnik, de talán pont ezért sikeres –ez a játékfajta új, ismeretlen a gyerekeknek, ők nem emlékeznek az ilyen vetélkedőkre. Mindegyik általam tanított csoportban használtam már, szakmától függetlenül. Olyan kategóriákat alkottam, hogy tudtam, kénytelenek lesznek a 2 rosszból a kevésbé rosszat választani (pl. nyelvtan vagy szavak), illetve szándékosan tettem bele kultúra és „egyéb” témakört. . A lelkesedést, amit a játék keltett, soha nem láttam még ebben az osztályban. Sőt, talán egyik órámon se, ilyen mértékben. A kérdéseket mind tanultuk, és végre erőfeszítéseket tettek a legrosszabb tanulók is, hogy megmentsék a csoport becsületét.

A Fling the teacher egy rövidebb játék, amelyben a „Legyen ön is milliomos” mintájára 15 kérdésre kell megadni a választ, 3 segítséggel. A játék egy letölthető content generator program segítségével szerkeszthető, majd online lehet betölteni. A játék érdekessége, hogy a tanárt szimbolikusan a diákok a tudásukkal győzhetik le.

7.3. Kész játékok

A rengeteg idegen nyelv – tanulását segítő játékok közül egy online játékot szeretnék kiemelni. A Fowl Words magasabb tudásszintet igénylő játék, melynek lényege, hogy 7 adott betűből kell minét több, legalább 3 betűs szavakat kirakni. A miniclip oldalon még jóval több, a nyelvtanulást segítő játék fellelhető, mind például akasztófa, keresztrejtvény vagy szókirakó, ahol mások ellen mérettethetjük meg tudásunkat. Ezen játékok csak online játszhatóak.

Mivel jó magam is lelkes játékrajongó vagyok, mindig is igyekeztem olyan szemmel nézni a játékokat, hogy hogyan lehetne azokat belecsempészni az angol nyelv tanításába. Arra jutottam, hogy lényegében minden játék használható, minden a tanár kreativitásán múlik, a diákcsoporton és a kitűzött célon. Vannak olyan játékok, melyek általános készségeket fejlesztenek, de ha ügyesek vagyunk, határozott nyelvi célra is lehet őket használni. Általános, alapszintű készségeket fejlesztő játéknak ajánlanám a Bigfish játékok (www.bigfishgames.com) bármelyikét, én jómagam a Hidden Objects Crossword-öt, illetve a Hidden Relicset játszottam a diákokkal. Létezik szókeresős fajtája is, a Bookstories - ez főleg interaktív táblán mutat jól. Kivetítettem a játékot, két diák irányította a gépet, a többiek pedig adták az instrukciókat.

Kép2

A Bigfish játékok mindegyike kiváló a szókincs bővítésére: a játékok többségében adott szavaknak megfelelő tárgyakat kell megkeresni a különböző helyszínen. Egy izgalmas Bigfish játék a Hidden Objects Crossword, ahol a szavak helyett egy rejtvény formájában a tárgyakról egy jellemzés, közmondás vagy találós kérdés van megadva (pl. minél jobban szárít, annál nedvesebb- törölköző). A meghatározások némelyike még a tanár számára is tartogathat meglepetést. A játékok próbaverziója ingyenes és offline játszható.

7.4. Tapasztalataim a játékokkal kapcsolatban:

  • rettenetesen jó hatással van a csoport alakulására: a diákok kiosztják egymás közt a szerepeket, megvolt ki mit keres, ki miért felelős
  • a csoportdinamikai folyamatokat lehet fejleszteni azzal, hogy a különböző osztályoknak külön profilt hozunk létre, így megmarad az egészséges versengés, hogy ki hol tart és hogy teljesítette a pályát
  • persze mint mindent, ezt is meg tudják unni a gyerekek: jó ötlet lehet egy dolgozat, nagyobb témakör után játszani, vagy egy duplaóra végén, mikor már kezd lankadni a figyelem
  • érdemes a nehezebb játékkal kezdeni pl. Hidden Objects Crossword- a keresett tárgyakat sokszor rejtvényben fogalmazza meg, ami még a tanárnak is gondot okozhat (pl. magasabb fej nélkül, mint fejjel – párna); ezek után a Hidden Relics (még a tárgy képét is megmutatja) túl egyszerűnek tűnhet

Nemrég, mikor mesterszakon végeztem az egyetemen, arról írtam a szakdolgozatomat, hogyan lehet a játékokat használni az oktatásban - akkor bukkantam rá Kyle Mawer munkásságára (http://kylemawer.wikispaces.com/): Kyle nemcsak leteszteli a játékokat, konkrét ötleteket is ad arra, hogyan lehet a játékokat egy-egy nyelvtani szerkezet megtanítására használni. Íme néhány online játék és ötlet az ő ajánlásában, mire is lehet használni őket:

Természetesen nem kell az összes angolórát játékkal kitölteni, de mivel a játékok a diákok mindennapjait képezik, érdemes használni őket, hiszen ezzel egy igen ismerős környezetet teremtünk nekik, másrészt pedig imponál nekik, hogy tanárként vesszük a fáradságot, hogy megmutassuk, hogyan lehet a játékokat tanulásra használni.

8. Összegzés.

Az említett weboldalak, szoftverek segítségével szerettem volna szemléltetni, hogy amikor a diákok megváltozott igényeit emlegetjük, muszáj elfogadnunk a tényt, hogy nekünk, tanároknak is változnunk kell, hogy a diákokat érő rengeteg impulzust közt képesek legyünk őket tanítani is. Ez egy percig sem jelenti a régi tananyag teljes mellőzését, csupán azt, hogy a régi dolgokat új köntösbe kell csomagolni.

Ha lépést szeretnénk tartani a diákokat körülvevő, rohamosan fejlődő informatika világával, időt és türelmet nem kímélve kell folyamatosan tovább képeznünk magunkat, hogy ki tudjuk szolgálni a megváltozott igényeket. Az informatika beágyazása a tanítási-tanulási folyamatban azért fontos különösen, mert a diákoknak meg kell mutatnunk, hogyan lehet tanulni így, hiszen sokaknak az internet kimerül a közösségi oldalak használatában. Ha azonban az informatika segítségével gyakorlatias, mindennapokban használható készségeiket fejlesztjük, személyiségük kialakulását is segítjük. Ez különösen fontos a hátrányos helyzetű vagy nehéz szociális körülmények között élő gyerekeknél, hiszen az ő anyagi, kulturális lemaradásuk az informatika terén is tükröződik, hiszen korlátolt anyagi lehetőségeik miatt nehezebb nekik lépést tartani a felgyorsult világgal. A tanár lelkesedése és hozzáértése, és az, hogy az informatikát beleágyazza a tanítási folyamatba nagyban segíti a lemaradás érzetének leküzdését. Nagy segítséget nyújtanak a különböző továbbképzések, mint például a PIL Akadémia, ahol gyakorlatias, a mindennapokban használható ötleteket gyűjthetünk be tanártársainktól.

Az informatika integrálása a tanításba mindenképpen egy kölcsönös alkalmazkodást kíván mind a tanár, mind a diák részéről. Ha azt szeretnénk, hogy a hagyományos tartalmakat a diákok megértsék, az ő nyelvükön kell megszólítani őket. A diákoknak pedig be kell látni, hogy az általuk olyan jól ismert virtuális világot is lehet ismeretszerzésre használni, nem is akárhogyan. Az internet segítségével, sokkal gyakorlatiasabb, életszerű problémákat oldhatnak meg és virtuálisan a Föld bármely pontjára eljuthatnak.

Internetes oldalak

http://busyteacher.org/

http://jacksonpollock.org/

http://kylemawer.wikispaces.com/

http://moviesegmentstoassessgrammargoals.blogspot.com

http://tanarblog.hu/

http://teamup.aalto.fi/

http://www.discoveryeducation.com

http://www.drawastickman.com/

http://www.english-4kids.com/

http://www.esl-galaxy.com/

http://www.eslkidsworld.com/

http://www.michellehenry.fr/default.htm

http://www.mindmeister.com/

http://www.miniclip.com/sketch-star/en/

http://www.superteachertools.com

http://www.visuwords.com/

https://bubbl.us/

www.bigfishgames.com

www.wordle.net

Jegyzetek

1 Tipp: érdemes alaposan átnézni egy-egy rejtvényt mielőtt kiadjuk a kezünkből, mert a tanárnak is okozhatnak meglepetést!