Rektori köszöntő


Kedves Elsőéves Hallgatónk!

A Károli Gáspár Református Egyetem rektori feladatokkal megbízott rektorhelyetteseként szeretettel köszöntöm Önt abból az alkalomból, hogy felvételt nyert intézményünkbe.

A Károli Gáspár Református Egyetem jogelődjét 1855. október 10-én a Kálvin téri templomban nyitotta meg, akkor még Pesti Theológiai Akadémia néven. Dr. Hegedűs Lóránt püspök kezdeményezésére a Magyarországi Református Egyház Zsinata 1993. február 24-i ülésén a bibliai Ige szellemében: "Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való" (Hós. 4,6), egész nemzetünk javát és üdvét tekintve döntött a Károli Gáspár Református Egyetem megalapításáról. Az Országgyűlés pedig az 1993. évi LXXXV. törvénnyel alapította a Károli Gáspár Református Egyetemet. Az ünnepélyes tanévnyitón a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka, Czine Mihály így fogalmazott: „Apáczai Csere János – az első magyar filozófus – álma majd három és félszáz esztendő után – végre megvalósult”.

A Károli Gáspár Református Egyetem egyszerre nagy múltú és fiatal egyetem, így ötvözi a református oktatás hagyományait és a szakmai megújulás iránti nyitottságot. Egyetemünk célja és feladata, hogy a nagy múltú református kollégiumok, Sárospatak (1531), Pápa (1531), Debrecen (1538), Kolozsvár (1622) és Nagyenyed (1632) hagyományait folytatva a lelkészképzés mellett református szellemiségben, több tudományterületen és tudományágban folytasson alap-, mester- és doktori képzést, valamint szakirányú továbbképzést és felsőoktatási szakképzést.

Ebben az évben 2812 hallgatót vett fel egyetemünk, így eredményesen zárta a 2021. évi felvételi eljárást. A Károli Gáspár Református Egyetem hazánk legnépszerűbb felsőoktatási intézményei között van. Az állami ösztöndíjas képzés népszerűsége a legmagasabb, a felvett hallgatók háromnegyede a támogatott szakokon tanulhat. Az Egyetem a HVG Diploma értékelése szerint 2021. évben az összesített intézményi rangsorban az előkelő 7. helyet szerezte meg, az oktatói kiválóság alapján a 3. helyet mondhatja magáénak.

Egyetemünkön a hosszú ideje kialakult jó közösségi légkör az alapja annak, hogy az oktatók, a munkatársak és a hallgatók szakmai együttműködése is példaértékű.

Egyetemünkön hangsúlyos szerepet kap a Szentírásra épülő keresztyén értékrend, a tehetséggondozás és a kisközösségek támogatása. Az egyetemi szakkollégiumok – Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium, Bocskai István Szakkollégium – a tudás újabb bástyái, és a legfelkészültebb, legkiválóbb hallgatók lehetnek a szakkollégiumok tagjai. A határon túli egyetemekkel és a nagyvilág számos egyetemével kötött tudományos, szakmai együttműködési megállapodások is hallgatóink tudásának további gyarapítását szolgálják. Egyetemünk a hallgatók tanulmányi, kutatási, sporteredményeit, a közösségek iránti felelősség tettekben való megnyilvánulását, számos, az egyetem által is alapított ösztöndíjjal, kitüntetéssel ismeri el.

Az oktatás mellett számtalan tudományos, egyházi, kulturális, sport- és közösségi esemény színesíti az egyetemi életet. A tehetséggondozás eredményeként is a hallgatók kiváló eredményeket érnek el az országos tudományos versenyeken, és a hallgatók sporteredményei nem csak országos, hanem európai, világ és olimpiai eredmények is. Az Egyetemi Lelkigondozói Szolgálat, Idegen Nyelvi Lektorátus, Karrieriroda, Erasmus és Nemzetközi Kapcsolatok Irodája, Könyvtár és Jegyzetbolt, a Károli könyvek, kiadványok, magazinok és a Studia Caroliensia biztosítja hallgatóink szellemi, tanulmányi és szakmai gazdagodását.

A Károli Gáspár Református Egyetem oktatói és munkatársi közössége nevében is azt kívánom, hogy gazdagodjanak lelki és szellemi értékekben Egyetemünkön töltendő éveik alatt. Szerezzenek minél több tudást, tapasztalatot, kössenek barátságokat, segítsék társaikat a közös munkában, erősödjenek meg keresztyén értékekben, értékrendben, amelyeket életük során társadalmunk javára és a maguk örömére tudnak majd hasznosítani. Erre az áldozatkész, reményteljes szolgálatra, munkára hívok mindenkit ebben a szellemben.

Életükre, tanulmányaikra, az egyetemen töltött éveikre Isten gazdag áldását kérem.
Budapest, 2021. augusztus 11. napján.
Prof. Dr. Czine Ágnes
rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes