A Hittudományi Kar Török Pál Szemináriumi Könyvtárát 1970-ben alapította Pákozdy László Márton professzor. Az egyetem Teológiai Karrá minősítése után (1994) kezdődött meg a könyvtár kari könyvtárrá fejlesztése. Könyvtárunk állománygyarapításának hangsúlya a kézikönyvtár fejlesztésén túl főképp az idegen nyelvű szakirodalom pótlásán van. Nagy értékű könyvsorozatok kiegészítő beszerzésén is több éve dolgozunk. Jelenleg a könyvtár állománya 25000 könyvtári egység. Beszerzési politikánkban az exegezis és a biblika szakterületeket kívánjuk fejleszteni. Folyóirat állományunkban harmincféle kurrens folyóirat és a visszamenőleges számok bekötött évfolyamai találhatók. A bentlakó hallgatók időbeosztásához illeszkedik a könyvtár nyitva tartása, lehetőséget biztosítva az olvasóterem és az állomány rugalmas hozzáféréséhez. A könyvtár tervei között szerepel az informatikai háttér fejlesztése.

Cím: 1092 – Budapest Ráday u. 28.
Tel.: 218-0266
Könyvtár vezető: Szabó Erika
Könyvtáros, felügyelő tanár: Dr. Egeresi László Sándor
NYITVA:
Hétfő: 13 – 16; 17 – 20
Kedd: 16 – 18.30
Szerda: 17 – 21
Csütörtök: 13.30 – 16. 30; 18.30 – 20
Péntek: 13.30 – 16.30