Régi és Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék

Cím: 1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.

Régi és Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék

Tanszékvezető:
Prof. Dr. Szabó András egyetemi tanár


Oktatók

Dr. Bene Sándor egyetemi docens
Dr. Bánki Éva egyetemi docens
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs egyetemi adjunktus
Dr. habil. Hermann Zoltán egyetemi docens
Dr. habil. Nyilasy Balázs egyetemi docens
Dr. Török Lajos egyetemi adjunktus


A Régi és Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék két nagy korszak oktatását végzi: először is feladata a régi magyar irodalom tantárgycsoport oktatása, a hallgatók megismertetése a magyar irodalom történetével, jelentős alkotásaival, műfajaival a középkortól a reneszánszon át egészen a barokkig. A történeti stúdiumok mellett olyan elméleti és módszertani ismeretek elsajátításához szükséges kurzusok indítása tartozik a tanszék tevékenységi körébe, amelyek a régi magyar irodalom filológiájába, kutatásának módszertanába vezetik be a hallgatókat.

Másodszor a 18. század közepétől a 19–20. század fordulójáig terjedő időszak magyar irodalmának és művelődésének történetét, esztétikáját, műfajelméletét oktatja. A tanszék kurzusait látogató hallgatók a klasszikus magyar irodalom tanulmányozásához szükséges filológiai, történeti, művelődés-, eszme-, kultúrtörténeti alapismeretek birtokába juthatnak; részesei lehetnek klasszikusaink legújabb, irodalomtudományi szempontú értelmezéseinek és az irodalmi hagyományok ápolásának.