csik

 ◀ Vissza

Bírósági fogalmazó

Létrehozva: 2019-07-25

Hirdető: Bíróságok

Jelentkezési határidő: 2019-08-23


A BÍRÓSÁGOK FELVÉTELT HIRDETNEK BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI ÁLLÁSHELYEKRE

 

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ: 2019. augusztus 23. 14:00

 

Ki pályázhat?

 • cselekvőképes
 • magyar állampolgár
 • aki egyetemi állam- és jogtudományi diplomával rendelkezik, és
 • hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn

 

Ki nevezhető ki fogalmazónak?

 • aki sikeres fogalmazói versenyvizsgát tesz és
 • akinek pályázatát a kinevező a személyes meghallgatást követően eredményesnek nyilvánítja

 

FIGYELEM! Nem köteles újabb versenyvizsgát tenni az a pályázó, aki:

 • a pályázati feltételeknek megfelel és
 • a kiírást megelőző 1 éven belül már sikeres felvételi versenyvizsgát tett

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Mit köteles a pályázó benyújtani?

 • az álláshely elnyerésére vonatkozó motivációit, szakmai érdeklődési körét kifejtő motivációs levelet
 • a kitöltött jelentkezési lapot és mellékletét (amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván pályázni, úgy a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie ezek sorrendjét)
 • az önéletrajzát
 • jogi diplomájának közjegyző által hitelesített másolatát (ennek hiányában az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi igazolást)
 • a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (ennek hiányában a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító okiratot)

 

FIGYELEM! Személyesen vagy postai úton legkésőbb a szóbeli versenyvizsga kezdetéig is érvényesen benyújtható:

 • a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata
 • a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • a többletpontra való jogosultságot igazoló dokumentum

úgy, hogy legkésőbb a szóbeli versenyvizsga napján, a vizsgák megkezdésének időpontjában rendelkezésre álljon.

 

A jelentkezési lap és melléklete, valamint egy kitöltött segédlet letölthető a www.birosag.hu honlapról!

 

Mit csatolhat a pályázó többletpont eléréséhez?

 • a bíróság elnöke és a szakmai gyakorlóhely vezetője által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást arról, hogy a pályázó a bíróságon szakmai gyakorlatot teljesített
 • a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást a bírósági ügyintézőként igazságügyi szolgálati jogviszonyban töltött idejéről
 • a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített másolatát, amennyiben a diploma „summa cum laude” („praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban szerepel
 • a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű igazolást a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányútról
 • nemzetközi vagy bíróság által országos nevezési lehetőséggel meghirdetett, az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton vagy perbeszédversenyen elért 1.,2.,3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolatát,
 • az OTDK-n elért 1.,2.,3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolatát
 • a nyelvismeretet igazoló, élő idegen nyelvből tett, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát (a jogi diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát is).

 

FIGYELEM! Annak a pályázónak, aki az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton 1., 2. vagy 3. helyezést ért el vagy különdíjban részesült, elegendő e tényre a jelentkezési lapon hivatkoznia, okiratának másolatát csatolnia nem kell!

 

Hová kell benyújtani a pályázatot?

 • az Országos Bírósági Hivatalhoz (1055 Budapest, Szalay u. 16.)
 • személyesen vagy postai úton
 • igazságügyi alkalmazott esetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyidejű tájékoztatásával
 • 1 példányban

 

FIGYELEM! A pályázatnak legkésőbb 2019. augusztus 23-án 14 óráig meg kell érkeznie az Országos Bírósági Hivatalhoz!

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Fontos időpontok

 • 2019. szeptember 4. - írásbeli versenyvizsga
 • 2019. szeptember 19. - szóbeli versenyvizsga
 • 2019. október 25. - a pályázatok elbírálásának határideje
 • 2019. november 4. - állások betöltése

 

Meghirdetett álláshelyek

Bíróság / Álláshelyek száma

Fővárosi Törvényszék, Fővárosi Törvényszék: 5

Balassagyarmati Törvényszék, Salgótarjáni Járásbíróság: 1

Balassagyarmati Törvényszék, Balassagyarmati Járásbíróság: 1

Egri Törvényszék, Egri Járásbíróság: 1

Gyulai Törvényszék, Békéscsabai Járásbíróság: 1

Gyulai Törvényszék, Gyulai Járásbíróság: 1

Kaposvári Törvényszék, Kaposvári Járásbíróság: 1

Kaposvári Törvényszék, Fonyódi Járásbíróság: 1

Kecskeméti Törvényszék, Kecskeméti Járásbíróság: 1

Nyíregyházi Törvényszék, Nyíregyházi Törvényszék: 1

Szekszárdi Törvényszék, Szekszárdi Járásbíróság: 1

Székesfehérvári Törvényszék, Dunaújvárosi Járásbíróság: 1

Szolnoki Törvényszék, Szolnoki Járásbíróság: 1

Szombathelyi Törvényszék, Szombathelyi Járásbíróság: 2

Veszprémi Törvényszék, Veszprémi Járásbíróság: 2

Összesen: 21

 

 

Illetmény

A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz. rendelkezései, az egyéb juttatásokra a bíróságok az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 26.) OBH utasítás rendelkezései az irányadók.

 

További információk

http://birosag.hu


Elvárt munkatapasztalat: Pályakezdő/friss diplomás

Foglalkoztatási forma: Teljes munkaidő,


◀ Vissza

ikon1

REGISZTRÁCIÓ ÁLLÁSHÍRLEVÉLRE

Regisztrálj online weboldalunkon, hogy minél előbb értesülj a legfrissebb álláshirdetésekről!

ikon3

ÁLLÁSHIRDETÉS MEGJELENTETÉSE

Tájékoztató munkáltatók számára, hogyan jeleníthetik meg álláshirdetéseiket weboldalunkon és juttathatják el hallgatóinkhoz, öregdiákjainkhoz azokat hírlevélben.