Jegyzet

Károli Könyvek

2011-ben megújult Egyetemünk könyvkiadási rendszere. Az eddigi kiadványokat felváltotta az Egyetem és a L’Harmattan Kiadó közös sorozata, a Károli Könyvek, amely alapvetően három alsorozatra tagolódik. Az egyik alsorozatba tartoznak a monografikus jellegű munkák, egy másik, külön alsorozatba soroljuk a tanulmány- és konferencia-köteteket. A harmadik alsorozat pedig a forráskiadványokat, fordításokat, műfordításokat öleli fel. A Károli Könyvek sorozat egyes köteteinek kiadása dékáni hatáskör. A sorozatszerkesztő dr. Sepsi Enikő.

Jegyzet
A magyar kiejtés tanítása Leíró grammatikai ismeretek Lexikológiai és lexikográfiai ismeretek
Magyarnyelv-tanítás gyermekeknek Nyelvi játékok Nyelvtörténet dióhéjban
   
  Régebbi és újabb nyelvoktatási módszerek  
Tanított
(anya)nyelvünk
Mérés és értékelés:
magyar mint
idegen nyelv
Pragmatika a magyar
mint idegen
nyelv oktatásban
Élő magyar
grammatika
Magyar grammatika
funkcionális megközelítésben
Kultúra és
interkulturalítás
a nyelvórán
   
A magyar írás és
olvasás tanítása --
az alfabetizálás folyamata
Bevezetés a drámapedagógiába   

 

Következő események


Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Gyakornoki program

Gyakornoki program

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube