Egyetemünk a 9. legnépszerűbb felsőoktatási intézmény
Köszöntjük a gólyákat a Károlin!
Sikeresen lezárult az Igazságügyi Minisztérium 2017. évi támogatási időszaka
 Dr. Bánáti János előadása az ÁJK-n
Prof. Dr. Trócsányi László, igazságügyi miniszter úr előadást tartott az ÁJK-n
Jogászképzés színvonalának emelését célzó programok

Egyetemünk a 9. legnépszerűbb felsőoktatási intézmény
Köszöntjük a gólyákat a Károlin!
Sikeresen lezárult az Igazságügyi Minisztérium 2017. évi támogatási időszaka
 Dr. Bánáti János előadása az ÁJK-n
Prof. Dr. Trócsányi László, igazságügyi miniszter úr előadást tartott az ÁJK-n
Jogászképzés színvonalának emelését célzó programok

Sikeresen lezárult az Igazságügyi Minisztérium 2017. évi támogatási időszaka

Sikeresen lezárult az Igazságügyi Minisztérium által a "Jogászképzés színvonalának emelését célzó Programok” keretében  folytatott az „Egyes modern technológiák etikai, jogi és szabályozási kihívásai” címet viselő  kutatás a 2017. évi támogatási időszakra vonatkozóan.

Tovább...

Sikeres Károlis részvétel a Partiumi Diákköri Konferencián

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem minden évben megszervezi a Partiumi Tudományos Diákköri Konferenciát, amelyre idén május 4-én került sor. A PTDK célja a Kárpát-medencében élő egyetemi hallgatók tudományos kutatási tevékenységének támogatása és fellendítése, a tantervi képzésnél magasabb szintű, tudományos igényű tevékenység ösztönzése.

Tovább...

Sporttevékenységért járó ösztöndíj

A 2017/2018-as tanév tavaszi félévében is kiírásra került a Sporttevékenységért járó ösztöndíj. A pályázati felhívás azoknak a Károli Gáspár Református Egyetemmel (a továbbiakban: Egyetem) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali munkarendű hallgatóknak szól, akik egyetemi keretek között, a tanulmányi követelmények teljesítése mellett aktívan versenyszerű sporttevékenységet végeztek, és ezzel nagymértékben hozzájárultak a sportélet sikereihez és fejlődéséhez.

Tovább...

TDK vendégünk Balogh Levente a Szentkirályi Ásványvíz Kft. alapítója

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt a Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék által rendezett Tudományos Diákköri Konferenciára.

Időpont: 2018. május 14. 15:00 óra
Helyszín: KRE ÁJK 102-es terem

Tovább...

Fővárosi Büntetőjogi Perbeszédmondó Verseny

2018 április 27. napján a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi karának Bűnügyi Tudományok Intézete nagy sikerrel rendezte meg a Fővárosi Büntetőjogi Perbeszédmondó Versenyt. A rendezvény helyszínét a Fővárosi Főügyészség biztosította. A főváros három jogi karának legjobb büntetőjogi perbeszédmondói mérték össze tudásukat védői és ügyészi kategóriában. A hivatásrendek és a budapesti jogi karok képviselőiből álló hat tagú szakértő zsűri, karunk hallgatóját, Hegedűs Petrát ügyészi kategóriában III. helyezéssel jutalmazta, végzős hallgatónk, Vécsey Richárd védői kategóriában I. helyezést ért el. Felkészítő tanárként működött közre Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró, a versenyt Dr. Dobrocsi Szilvia és Prof. Dr. Domokos Andrea szervezték.

A versenyzőknek gratulálunk!

Tovább...

Dr. Bánáti János előadása az ÁJK-n

Május 8-án, kedden a Bűnügyi Tudományok Intézetének szervezésében Dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke Tudományos Diákköri előadást tartott Karunkon „Az újszerű védői feladatok az új büntetőeljárási törvény alapján” címmel.

Igen szemléletes előadásából a Kar hallgatói megtudhatták, hogyan és miért választotta Elnök Úr az ügyvédi hivatást, ezt követően pedig kitért olyan, az új büntetőeljárási törvényben megreformált intézményekre, mint például az előkészítés, iratismertetés, előzetes letartóztatás, egyezség a bűnösség beismeréséről, bizonyítás. Az előadás címének megfelelően ezen intézményeket védői szemszögből bemutatva a hallgatóság számára gyakorlati oldalról mutatta be, milyen új feladatok várnak a védőkre az új büntetőeljárási törvény hatálybalépését követően.

Galéria

Tovább...

Beszámoló a Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék TDK előadásáról

2018. április 19. napján a Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék szervezésében, „A letét ingyenes és visszterhes jellegének jogkövetkezményei a római jogban és az új Ptk-ban” címmel, Tudományos Diákköri Ülés keretében előadást tartott Dr. Pókecz Kovács Attila, habilitált egyetemi docens, a Kar római jogász oktatója. A részt vevők először hallgathatták meg a szeptember óta a Karon oktató Tanár Urat a tanórai előadáson kívüli témában, így a programot nagy érdeklődés övezte.

Az előadáson a hallgatók mellett részt vett Prof. Dr. Szalma József, Dr. Ocskó Eszter, valamint Dr. Boóc Ádám Tanszékvezető Úr is. Egy rövid köszöntő után az előadó hamar belelendült első hallásra is érdekesnek tűnő témájába. Az előadás első fele annak a tézisnek a kibontása volt, mely szerint a római jogban is létezett a visszterhes letét jogintézménye. E feltevés bizonyítása céljából az előadó bemutatta a témával kapcsolatos legjelentősebb római jogi forrásokat. A gondolatszál végén a hallgatók részére egy fontos tanácsot is megfogalmazott, mely szerint, ha egy kérdésben ütközik megítélésük a kollégáik véleményével, akkor a megoldást a forrásokban keressék.

A témát folytatva, a római kori források után a jogintézmény európai megjelenése és szabályozása került a vizsgálódás középpontjába, majd az 1959. évi Polgári Törvénykönyv – az előzmények tudatában igen érdekes – koncepciója. A Ptk. ugyanis a visszterhes letétből, mint főszabályból indul ki. A történeti áttekintést követően végül sor került a korábbi szabályok új Ptk-val történő összehasonlításra is.

A gondolatmenet lezárása után az előadó lehetőséget biztosított a kérdésekre. Tanszékvezető Úr a kialakult bírói gyakorlattal kapcsolatos aggályai tekintetében tett fel kérdést. Rajta kívül Prof. Dr. Szalma József is kifejtette véleményét a témával kapcsolatban és a letéti szerződése reál-konszenzuál jellegének megítélésére vonatkozó kérdést intézett az előadóhoz.

Az előadás érdekes, új, egyetemi tanórákon kívüli ismeretek megszerzését biztosította a résztvevő hallgatók számára. Reméljük, hogy Dr. Pókecz Kovács Attila a Polgári és Római Jogi TDK visszatérő vendége lesz.

Tovább...

Szakmák hete az ÁJK-n

A Bocskai István Állam- és Jogtudományi Szakkollégium és a KRE ÁJK Hallgatói Önkormányzat szervezésében, április 24. és 26. között kerül sor a „Szakmák hete” elnevezésű előadássorozatra, ahol az érdeklődő hallgatók megismerkedhetnek 3 fő klasszikus jogászi hivatásformával.

Első előadónk április 24-én Dr. Ghira Márton Úr lesz, aki a Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda szakvizsga előtt álló ügyvédjelöltje.

Április 25-én 17:30-tól Dr. Rimaszécsi János Urat hallgathatjuk meg, aki jelenleg az OBH-n bírósági fogalmazóként tevékenykedik, és májusban végez az utolsó szakvizsgájával.

Végül április 26-án csütörtökön Dr. Wiedemann János Tanár Úr látogat el hozzánk, akit talán nem kell bemutatnunk a Kar hallgatóinak. Tanár Úr 10 évig dolgozott ügyészségen, így minden bizonnyal hasznos információkkal tud majd szolgálni.

Várunk minden kedves érdeklődőt!

Tovább...

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Youtube