2016/2017. őszi záróvizsga időszak
Károli Gáspár Ösztöndíj felhívás 2016 / 2017. tanév I. (őszi) félév
Emelt szintű történelem érettségi felkészítő indul a Jogi Karon
Eötvös Károly Ösztöndíj pályázat 2016/2017
MEGHÍVÓ: A protestáns hivatásfelfogás és az etikus gazdasági és vezetési elméletek
A Károli az ország legjobb jogi karai között

2016/2017. őszi záróvizsga időszak
Károli Gáspár Ösztöndíj felhívás 2016 / 2017. tanév I. (őszi) félév
Emelt szintű történelem érettségi felkészítő indul a Jogi Karon
Eötvös Károly Ösztöndíj pályázat 2016/2017
MEGHÍVÓ: A protestáns hivatásfelfogás és az etikus gazdasági és vezetési elméletek
A Károli az ország legjobb jogi karai között

MNB Kiválósági Ösztöndíj

A Károli Gáspár Református Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara – a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 50/B. §-ban (SzMSz III. 2.sz. melléklet) meghatározottaknak megfelelően – pályázatot hirdet.

Tovább...

DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016/2017

A KRE ÁJK Demonstrátori Szabályzatában foglaltaknak megfelelően pályázatot hirdetünk demonstrátori megbízás elnyerésére a II., III., IV. és V. éves nappali és levelező munkarendű  hallgatók részére.
A pályázat tartalmi elemeiről és a demonstrátor általános feladatairól az alábbi linken tájékozódhat.

Tovább...

Károli Kiválósági Ösztöndíj

Kiírásra került a Károli Kiválósági Ösztöndíj. Ösztöndíjunkkal azokat a nappali munkarendű, Egyetemünket első helyen megjelölt, első éves alapképzésben vagy osztatlan képzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatóinkat jutalmazzuk, akik előkelő helyezést értek el valamely középiskolai versenyen.

Tovább...

2016/2017. őszi záróvizsga időszak

A 2016/2017. I. (őszi) félév záróvizsga időszak az alábbiak szerint alakul az Állam-és Jogtudományi Karon.

Tovább...

Szociális Ösztöndíj és Alaptámogatás 2016/2017/1. őszi félév

Rendszeres szociális támogatásra pályázatot csak magyar állami (rész)ösztöndíjas / államilag támogatott teljes idejű (nappali tagozatos), felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató adhat be. Pályázni csak kitöltött és a hallgató által aláírt adatlappal, illetve a hallgató szociális helyzetét igazoló dokumentumok, igazolások benyújtásával lehet. Jövedelemigazolást, munkáltatói igazolást, testvér iskolalátogatási igazolását eredetben kell benyújtani, és ezen igazolások nem lehetnek 3 hónapnál régebbiek. Házassági-, születési-, halotti anyakönyvi kivonatok, lakásbérleti szerződések másolata elegendő. Amennyiben a pályázathoz eredeti dokumentumok kerülnek benyújtásra, azok kiadására nincsen lehetőség.
Alaptámogatást csak azok az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók igényelhetik első bejelentkezésük alkalmával, akikre az adatlapon található kategóriák bármelyike vonatkozik: fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, halmozottan hátrányos helyzetű, családfenntartó, nagycsaládos, árva, hátrányos helyzetű, gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, félárva.

Tovább...

Emelt szintű történelem érettségi felkészítő

Útmutatásra van szükséged a középiskolában tanultak elmélyítéséhez és rendszerezéséhez?

Szeretnéd növelni esélyeid az általad választott felsőoktatási intézménybe való sikeres bejutásban?

Tovább...

Eötvös Károly Ösztöndíj pályázat 2016/2017

Megjelent az Állam-és Jogtudományi Kar 2016/17. tanévre szóló Eötvös Károly Ösztöndíj pályázata.
Az Ösztöndíj Program keretében lehetőséget biztosítunk a tanulmányokkal kapcsolatos költségek csökkentésére az alapképzési és osztatlan mesterképzési szakokra, teljes idejű (nappali) és részidős (levelező) képzésre első helyen jelentkező, felvételi pontszámaik alapján kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatóinknak.

Tovább...

Hallgatói siker a Jogi Karon

2016. június 9-én rendezték meg az ügyészi szervezet legnagyobb ünnepét, az Ügyészség Napját, melyet a hagyományokhoz híven idén is az Igazságügyi Palotában tartottak meg.

Tovább...

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin


Gyenesei Leila
Nguyen Anasztázia
Gór-Nagy Miklós
Szilágyi Áron
Tibolya Péter
Szabó Gabriella Tímea