Ókortörténeti- és Történeti Segédtudományi Tanszék

A tanszék az őstörténet, az ókori Kelet, a klasszikus Görögország és Róma története, valamint a történelem segédtudományai oktatását végzi.

A Történettudományi Intézet specializációs programjainak (hadtörténet, vallástörténet) ókori vonatkozású kurzusainak oktatói is az Ókortörténeti és Segédtudományi Tanszék tanárai közül kerülnek ki.

Az oktatók kutatása a paleolitikum, az ókori Egyiptom régészete, a vallástörténete, a latin epigráfia, a későókori Közel-Kelet, a párthus és szászánida Perzsia, valamint az antikvitás és a reneszánsz művelődéstörténetére koncentrálódik.

Szervezetileg a tanszék munkájához tartozik az oktatásmódszertan is.

Cím: 1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.


Tanszékvezető:
Sárközy Miklós egyetemi docens


Ókortörténeti és Történeti Segédtudományi Tanszék oktatói:

Dr. habil. Fábián Zoltán egyetemi docens
Prof. dr. Fehér Bence egyetemi tanár
Dr. Imregh Monika egyetemi adjunktus
Rajhona Flóra tudományos munkatárs
Dr. Csízy Katalin egyetemi adjunktus