Koraújkori Történeti, Gazdaság- és Művelődéstörténeti Tanszék

A tanszék az európai és a magyar történelem 16. századtól a 18. század végéig terjedő időszakának politika-, gazdaság-, diplomácia- és hadtörténeti vonatkozású eseményeit, folyamatait ismerteti, értelmezi és közvetíti az oktató munka során. Kurzuskínálata mindemellett felöleli a 16. századtól a 20. századig terjedő időszak európai és magyar protestáns művelődés- és mentalitástörténetének főbb területeit is. A tanszék oktatóinak tudományos kutatói tevékenysége, publikációi a jelzett tematikus és kronologikus kereteknek megfelelően az európai és a magyar történelem szinte valamennyi aspektusára kiterjednek.

A tanszék munkatársainak közreműködésével két kutatócsoport működik, az Erdély és Protestantizmus Kutatócsoport valamint a Református Kultúrtörténeti Kutatócsoport.
 
A tanszék részt vesz a történelem szak teljes, háromszintű képzésében. Az alapképzésben az általános bevezető tantárgyak közül a muzeológiai, művelődéstörténeti és segédtudományi kurzusokat  oktatják munkatársai (Csoma Zsigmond, Dusnoki József, Nagy Zsombor). A BA szintű képzésben magyar és egyetemes történeti előadásokat és szemináriumokat vezet (Kurucz György, Dusnoki József, Papp Sándor), ezen kívül pedig a speciális képzésekben az Egyház-, vallás- és művelődéstörténet (Dusnoki József, Kurucz György), a Politikai rendszerek (Papp Sándor), a Fegyver- és hadtörténeti (Papp Sándor, Kurucz György) és a Környezet és társadalom (Nagy Zsombor) történeti előadásokkal és szemináriumokkal vesz részt.

A magasabb szintű MA képzésben mind a történelem diszciplináris, mind pedig a tanári képzés területén képviselteti magát. Ezeken belül az MA tanári képzésben Vallás és művelődéstörténeti (Kurucz György), a Társadalom és gazdaságtörténeti témákban (Kurucz György, Dusnoki József) tart stúdiumokat. A tanszék munkatársai a mesterszintű képzéshez szükséges idegen nyelvű forráselemzési, paleográfiai ismeretek elsajátítását is biztosítják (Kurucz György, Pap Sándor).

A doktori képzésben Kurucz György alapító tagként vállalt szerepet.

Cím: 1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.


Tanszékvezető: Dr. habil Kurucz György, egyetemi docens, dékánhelyettes.
Email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon:
+36 (1) 483 2871

Koraújkori Történeti, Gazdaság- és Művelődéstörténeti Tanszék oktatói:
Prof. Dr. Csoma Zsigmond kutatóprofesszor
Dr. habil. Papp Sándor egyetemi docens
Dr. Dusnoki József egyetemi adjunktus
Dr. Hóvári János egyetemi docens
Dr. Nagy Zsombor egyetemi docens
Vargáné Dr. habil. Balogh Judit egyetemi docens