Közgyűjteményi-oktatási hírek

Kurucz György koraújkori hadtörténeti szemináriumának, valamint a Reneszánsz és reformáció c. MA előadásának hallgatói számára "A 16. század Magyarországának sorskérdései a korszak magyar költészetében" címmel Kobzos Kiss Tamás előadóművész ad betekintést a kor legjelentősebb költőinek életművébe 2011. április 1-én. Helyszín: KRE BTK II. e. 227.


Kurucz György tanszékvezető úr koraújkori fegyver és hadtörténet szeminárium (BTR 4242)16-17. századi fegyverismereti órájára 2011. március 25-én de. 10.00-tól a Hadtörténeti Múzeumban kerül sor


Történeti Intézet Kora újkor-, Gazdaság-és Művelődéstörténeti Tanszéke tanársegéde, Mészáros Márta tart 2011. február 10-én előadást az általa tanított és kutatott, gyakorlott múzeumpedagógia kérdéseiről, különös tekintettel a Károli Gáspár Református Egyetemen oktatott egyik tantárgyáról. A nagy sikerű, a hallgatók által kedvelt múzeumpedagógiai kurzusok és múzeum-közgyűjteményi látogatások tapasztalatairól, a BA-s órarendbe beilleszthetőségről, a nehézségekről és a szépségekről szól az előadás, ahol a protestáns (református) elkötelezettség, életszemlélet múzeumpedagógiai oldalát mutatja be az előadó egyetemi kollégánk.
A részletes program:

 A módszertan elmélete és gyakorlata a múzeumpedagógiai képzésben
( A szimpózium áttekintést ad a hazai felsőoktatási intézmények módszertani tevékenységéről)

Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum Pollack – terem
Időpont:
2011. február 10. csütörtök 10 óra
Érkezés:
9:30-tól a Bródy Sándor utcai oldalbejárat felől
 
Program:
Köszöntő:
10:00-10:20
Dr. Csorba László
főigazgató Magyar Nemzeti Múzeum
Dr. Szabolcs Éva
egyetemi tanár az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet igazgatója
Dr. Vígh Annamária
az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi Főosztályvezetője

Bevezető előadások:
 
10:20- 10:35 Dr. Németh András egyetemi tanár - ELTE PPK Pedagógiatörténeti Tanszék vezetője
10:35- 10:50 Dr. Vásárhelyi Tamás főtanácsos – Magyar Természettudományi Múzeum és az ELTE PPK Múzeumpedagógiai Kutatócsoport vezetője
10:50-11:05 Dr. Foghtűy Krisztina főiskolai docens- ELTE PPK Pedagógiatörténeti Tanszék és a Múzeumpedagógiai szakirányú képzés vezetője
 
11:05-11:15 Kávészünet
 
Előadások:
 
11:15- 11:30 Magyari Márta – Debreceni Tudományegyetem
11:30-11:45 Cserjés Katalin - Újvári Edit - Szegedi Tudományegyetem
11:45-12:00 Koltai Zsuzsa – Pécsi Tudományegyetem
12:00-12:15 Huszár Zsuzsanna - Pécsi Tudományegyetem
12:15-12:30 German Kinga – Iparművészeti Egyetem
12:30- 12:45 Takács Anett – Kaposvári Egyetem
12:45-13:00 Mészáros Márta - Károli Gáspár Református Egyetem
13:00-13:15 Bencze Judit – Kodolányi János Főiskola
13:15-13:45Mikrotanítási foglalkozás bemutatója: Lengyel Emese – ELTE PPK Múzeumpedagógia szakirányú képzés II. évfolyamos hallgatója
 
13:45-14:15 Ebédszünet
 
14:15 – 14:30 Tamusné Molnár Viktória – Debreceni Kölcsey Ferenc Református Főiskola
14:30 -14:45 Dr. Pongrácz Attila – Szunyogh László - Nyugat-Magyarországi Egyetem
14:45 -15:00 Káldy Mária – Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, MOKK
15:00-15:30 Kesik Gabriella - Módszertani mozaik - a Magyar Nemzeti Múzeum módszertani műhelymunkája:
15:30-15:45A szimpózium tartalmi munkájának összegzése, a főbb feladatok meghatározás


Kurucz György egyetemes és magyar protestáns művelődéstörténeti előadásának (MTD 1370) valamint protestáns egyház és vallástörténeti szemináriumának (BTR 4150)hallgatói a félév ismeretanyagának konkrét és tárgyszerű elmélyítése céljából a magyarországi protestáns egyháztörténet emlékeit őrző két legfontosabb egyházi gyűjteménybe látogatnak. Az előzetes egyeztetéseknek megfelelően 2010. december 1-én az Evangélikus Országos Levéltárat, majd egy héttel később a Ráday Könyvtárat keresik fel. A két gyűjteményben a reformáció korából származó kéziratokat, többek között Luther végrendeletét és Melanchton leveleit, illetve a konfesszionalizáció időszakának alapvető hazai és külföldi kiadványait fogják tanulmányozni.


Az októberi ünnepek és történeti évfordulók kapcsán a Múzeológia és a Bevezetés a művelődéstörténetbe - c. tantárgy elsős hallgatói több látogatást tettek október 6, az aradi vértanúkra emlékezve, és október 23, az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezve a Magyar Nemzeti Múzeumban Mészáros Márta tanárnő vezetésével. A hallgatók feladatmegoldó-játékos formában és tárlatvezetés, kötetlen párbeszédes formában ismerkedtek meg a két emlékezetes történeti ünneppel és a történeti megemlékezések történetével, kortörténeti alakulásával. A múzeológiai szabályokat, kiállítástechnikai-kiállításrendezési elveket, személyes relikviákat és jellegzetes kortörténeti emlékeket tanulmányozták a kiállításokban. A szemináriumi feldolgozás önálló, egyénre lebontott feladatokkal történt, ahol tárgyegyütteseket, személyi relikviákat és kortörténeti adalékokat kellett felismerni és egymáshoz párosítani. A jó hangulatú tárlatlátogató óra után kiderült, hogy többen először jártak még a nemzet első Múzeumában! Így a kiállítások megtekintése, feldolgozása nagy élményt jelentettek a hallgatóinknak.


Dr. habil. Kurucz György Kora újkori fegyver- és hadtörténet kurzusán (BTR 4241) a didaktikai eredményesség érdekében rendszeres tematikus demonstrációkat alkalmaz. A 2010. október 7-i órán Ruthardt Sándor, a Szent Sebestyén Számszeríjász Társaság kapitánya tartott ismertetést a különféle számszeríjak ajzásáról, a fegyver korabeli európai és hazai alkalmazásáról. 2010. október 14-én A Habsburg Királyi Magyarország és a végvári vonal problematikáját tárgyaló órán Kobzos Kiss Tamás előadóművész Tinódi Lantos Sebestyén, Farkas András és Balassi Bálint életéről adott részletes áttekintést, továbbá számos versüket, dalukat lant- és koboz kíséret mellett megszólaltatta. Fegyverzet és felszerelés a 16. századi magyarországi hadviselésben: kardok, páncélok, tőrök című 2010. október 21-i órára a magyar hadtörténet emlékeit feldolgozó legfontosabb közgyűjteményben, a Hadtörténeti Múzeumban került sor. Az adott témának megfelelően a Múzeum munkatársa gyűjteményi darabokat mutatott be, illetve részletes tájékoztatást adott az egyes eszközök használatáról, elterjedéséről. Lőfegyverek, hatékonyság és utánpótlás a 16. századi magyar hadviselésben című következő órára szintén a Hadtörténeti Múzeumban kerül sor.


A Történelem Szak  I. (BA) évfolyam 58 hallgatója a tanulmányi tervnek megfelelően a Bevezetés a magyar művelődéstörténetbe -c. tantárgy keretén belül tanulmányi látogatást tettek a Magyar Mezőgazdasági Múzeumba. Itt szakvezetés mellett megtekintették a tanulmányi szakanyaghoz az állandó kiállítás Honfoglalás - Középkor - és Kora újkor Magyarországon kiállításrészeit. A múzeumlátogatás célja az volt, hogy az eddig tanult elméleti tudást elmélyíthessék a hallgatók a múzeális műtárgyak látványával, használatának ismeretével és vizuális benyomásokat szerezzenek a korszak gazdálkodás-életmód-művészet-díszités kérdésköreiben. Egyben érzékelhessék a történelem ciklikusságát és fejlődését, recesszióit, konjunktúráit. A Vajdahunyadvár látogatása a városfejlődés és a várépítkezés, a stílustörténet kérdéseinek is a tisztázásához nagymértékben hozzájárult. A tanulmányi utat Prof. Csoma Zsigmond, a kurzus előadója szervezte és vezette.

Prof. Csoma Zsigmond 2010. november 17-én az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottsága, az ELTE Történeti Intézete és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum szervezte Széchenyi konferencián gazdaságtörténeti előadást tartott Széchenyi István a magyar szőlő-és borkultúra fejlesztéséért (Dézsma - minőség - borászat) - címmel. A kötet várhatóan megjelenik. A konferencia után a fentebbi témáról a Magyar Katolikus Rádiónak nyilatkozatot adott.
 
Ugyanő a Néprajzi Múzeumban a Magyar Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra Szakosztály ülésén könyvbemutatót tartott: Mód László - Simon András: (szegedi egyetemi kollégák 2010-ben megjelent könyvéről) "A böcsületes gazdatársaság.." -c.-ű kötetéről, majd részt vett Lukács Lászlóval folytatott tudományos beszélgetésben. (2010. november 17. délután)