Felvételi eljárás 2012

Tudnivalók a felvételi eljárás szóbeli fordulójáról mesterképzésre jelentkezők számára

A mesterképzésbe jelentkezők - függetlenül attól, hogy diszciplináris vagy tanári szakra felvételiznek - a portfolióba a szakdolgozatuk mellett két szemináriumi dolgozatot (vagy tudományos diákköri dolgozatot, egyéb pályamunkát) és egy motivációs levelet csatoljanak.

A motivációs levélben vázoljanak fel egy „pályaképet" is (a későbbiekben milyen területen szeretne dolgozni; ha tanárszakos lesz, miért akar tanítani), a kísérőlevélben jelezve a megpályázott mesterképzési szakot.

A pályázati anyagot a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2012 című kiadványban megjelentek szerint, legkésőbb a felvételi beszélgetés előtt két héttel szükséges a Tanulmányi Osztálynak elküldeni.

Beérkezési határidő: 2012. június 14.

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2012. július 10-éig kell benyújtani.

Abban az esetben, ha az adott mesterképzési szakra történő belépésnél nem teljes kreditérték vehető figyelembe, úgy előzetes kreditelismerést kell írásban kezdeményezni, melyet a Tanulmányi Osztályon kell leadni.