Erasmus tudnivalók

 ERASMUS pályázatok a   KRE   Történettudományi Intézetében

 

A KRE Történettudományi Intézete a 2010/2011-es tanévben is lehetőséget biztosít hallgatói számára, hogy tanulmányaik egy részét külföldi partnerintézményekben végezhessék.
 
Az ERASMUS programban résztvevő hallgatók pályázat útján kerülnek kiválasztásra és a következő országok egyetemein van lehetőségük tanulmányokat folytatni:
 
TÖRÖKORSZÁG/ Ankara:   Ankara University
(szakmai kapcsolat a KRE-n: dr.Papp Sándor)
 
SPANYOLORSZÁG /Madrid: Universidad Complutense de Madrid
(szakmai kapcsolat a KRE-n: dr.Semsey Viktória)
 
ROMÁNIA : Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca
(szakmai kapcsolat a KRE-n: dr. Csoma Zsigmond)
 
SZLOVÁKIA/Komárom: Selye János Egyetem
(szakmai kapcsolat a KRE-n: dr. Csoma Zsigmond)
 
ROMÁNIA: Universitatea Crestina Partium
(szakmai kapcsolat a KRE-n: dr. Csoma Zsigmond)
 
PORTUGÁLIA/Lisszabon: ISCTE-IUL
(szakmai kapcsolat a KRE-n: dr.Semsey Viktória)
 
OLASZORSZÁG / Pádova
(szakmai kapcsolat a KRE-n: dr. Csoma Zsigmond)
 
A pályázaton való részvétel feltételei:
 

  •     Alapképzésben a kiutazáskor két teljes érvényes, mesterképzésben legalább
        egy érvényes félévvel rendelkezzen a hallgató.
  •     Megfelelő idegennyelv-tudás
  •     Az utolsó két érvényes félév korrigált kredit indexének értéke legalább 3,00

A pályázáshoz szükséges dokumentumok:
   -         pályázati űrlap
   -         önéletrajz
   -         az adott tanszék tanszékvezetőjével vagy a szakfelelőssel egyeztetett          
             tanulmányi terv
   -         tanszéki ajánlás (tanszékvezetőtől vagy oktatótól)
   -         nyelvvizsga vagy annak hiányában nyelvtanári ajánlás/nyelvtudást igazoló egyéb
             okirat
   -         a pályázat 1 példányban nyújtandó be
   -         további információk a KRE honlapján „Erasmus Iroda” menüpontban
 
              a Pályázatok kiírása: 2011. február
         a Pályázat  Benyújtásának ideje: 2011. március/április

Az Erasmus ösztöndíj összegét az adott tanévben a Nemzeti Iroda által megítélt támogatás alapján a KRE nemzetközi kapcsolatok felelőse (Rektori Hivatalban) számítja ki, figyelembe véve az egyetem Erasmus-költségvetését.
 
A pályázat elbírálásáról a hallgatók írásban kapnak tájékoztatást a benyújtás határidejét követően eltelt 2 héten belül.