3. szám

Fábián Zoltán Imre: A thébai el-Hoha domb déli lejtőjének feltárása Nefermenu TT 184 számú sziklasírjának körzetében – 2010. 1. rész: Qurna egy sarka
Fehér Bence: Aquincumi autogramok 1.
Hegyi Dolores: Földelkobzások a kis-ázsiai Anaitis területén a Kr.e. 3. század közepén 
Tóth Anna Judit: Öregasszony a révnél
Bíró Mária: A guzsaly és orsó szerepe a római temetkezési kultuszban        
Kovács Péter: Szarmataellenes hadjáratok a tetrarchia korában
Kaposi Márton: Hunyadi János és Mátyás király ábrázolása Bonfini műveiben
Pattantyús Manga:A török kérdés a 15. században Róma egyik közterén –
Az elpusztult Mátyás-lovaskép megrendelésének lehetséges alternatívái
Marsilio Ficino: Három könyv az életről (részlet) – Imregh Monika fordítása
Nagy József: Dante etikája Pascoli exegézise szerint
Uhrman Iván: Révay Péter hitele
Vassányi Miklós: Die Geschichte der Welt ist die ‘Geschichte Gottes.’ Die Geburt der Zeit in Schellings Weltalter (Urfassung von 1811).
Galambos István: Adalékok a magyar katolikus sajtókérdés történetéhez a Központi Sajtóvállalat megindulásáig
 
Recenziók
 
Kovács Péter: Géza Alföldy, La inscripción del acueducto de Segovia con un apéndice de Peter Witte. Madrid 2010, pp. 140, XVII.
Fehér Bence: Ifjúsági fiction — pedagógia — antikvitás: Rick Riordan: A villámtolvaj. Könyvmolyképző Kiadó, Szeged 2008. Ford. Bozai Ágota. Rick Riordan: Szörnyek Tengere. Könyvmolyképző Kiadó, Szeged 2009. Ford. Acsai Roland.
Vajner Balázs: Stephen Williams, Diocletian and the Roman Recovery, Routlege, New York, 2000

Konferenciabeszámoló

Könczöl Miklós: 2nd International Meeting of Young Historians of Ancient Greek Law (Athén, 2010. szeptember 3–4.)