2. szám

TARTALOM

Darvas Noémi:  A thébai Nefermenu sír (TT184) körzetének feltárása során előkerült koporsótöredékek és egyéb fatárgyak vizsgálata és értelmezése (2004-2008)

Németh Bori:  Egy aknasír és ami benne van: egy másodlagos temetkezés története a thébai el-Hoha dombon
 
Hegyi Dolores: IV. Antiochos és a keleti szentélyek
 
Békési Sándor: Kozmikus elrendeltség sorsfordító folyamában – Mardokaj mint exégétés
 
Kőszeghy Miklós: A betűk hatalma – Megjegyzések a Tel-Zayitban talált abecedárium történeti jelentőségéhez
 
Gér András: Ešmun, a föníciai gyógyító-isten nyomában
 
Fehér Bence: Újabb javaslat egy aquincumi oltárka értelmezésére
 
Fodor Nóra: Die „Consolatio Philosophiae“ in Byzanz – Die griechische Übersetzung der Consolatio Philosophiae durch Maximos Planudes
 
Sárközy Miklós: A perzsa király asztalánál - étellista a későszászánida Iránból
 
Sarnyai Csaba Máté: Hellenizmus, zsidóság és az Újszövetség kapcsolata Ifj. Varga Zsigmond gondolatainak tükrében
 
Vassányi Miklós: A világ mint igazság (Rendszeres ontológiai vázlat)
 
Papp Eszter: La sezione dantesca della Raccolta Aragonese
 
Imregh Monika: Giovanni Pico della Mirandola: Beszéd az ember méltóságáról
 
Gudor Botond: Kartográfia, történelem és eredetkutatás Bod Péter (1712-1769) térképében
 
Cuppedia
Lázár Ervin: Fabula Horantini et Liculae – Caput quintum – μὰ χῆνα, fordította Fehér Bence
 
Recenziók
 
Pecsuk Ottó: Balla Péter: Az újszövetségi teológiát ért kihívások
 
Fekete Zsuzsa – Fodor Zsófi: Akik tudnak kálvinul
 
G. Etényi Nóra: Szentírás, hagyomány, reformáció. Teológia- és egyháztörténeti tanulmányok
 
Nagy József:: Pál József: Dante – Szó, szimbólum, realizmus a középkorban
 
Nagy József:  Dante nel Medioevo (a cura di Norbert Mátyus)
 
Szabó Noémi Gyöngyvér: Reneszánsz filozófia (szerkesztette: Boros Gábor)
 
Konferenciahírek
 
Bagdán Zsuzsanna – F. Romhányi Beatrix: Protestantizmus és medialitás
 
Könczöl Miklós: Water and Identity in the Ancient World: A Workshop
 
F. Romhányi Beatrix: Medieval Monastic Regions in Central Europe
 
Székely Gábor: Colligite fragmenta! Örökségvédelem Erdélyben
 
Vass Lóránt: A VII. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia
 
Baltavári Tamás – Kovács Gergely Botond: Multimédia, oktatás, tudomány