Tanító alapképzési szak

A nappali munkarenden egyszakos, illetve a református hittanoktató vagy kántor szakkal együtt párhuzamosan folyik a képzés. Képzésünk ezáltal biztosítja a hozzánk nappali munkarendre jelentkező protestáns fiataloknak a lehetőséget, hogy tanulmányaikat párhuzamos képzésben folytassák a tanító mesterség elsajátításával és az általuk választott hitéleti szakokkal együtt készüljenek egyházi szolgálatra.

Levelező munkarendünkön a tanítóképzés egyszakos, időtartama a nappali tagozattal megegyezően átlagos haladás estén 8 félév.

A nappali munkarenden a tanítói szaknak megfelelően ember és társadalom vagy ének-zene műveltségterületet tanulnak a hallgatóink.

Levelező munkarenden kellő számú jelentkezés esetén az említetteken kívül választhatók a magyar nyelv és irodalom, illetve külön képzés- és térítés keretében (min. 10 fõ) az angol, ill. német nyelv és irodalom műveltségterületek.

A választható műveltségi területek megtalálhatóak a Felsőoktatási Felvételi tájékoztatóban.

Főiskolánk a képzésbe beépítve 4 féléven keresztül térítésmentesen biztosítja a diploma megszerzéséhez előírt nyelvvizsgára való felkészítést: angol és német nyelv tanulására van lehetőség (a hallgatói jogviszony teljes időtartama alatt van lehetőség nyelvtanulásra, a fennmaradó félévek során önköltséges formában).

A gyakorlati képzésről: A tanítási gyakorlatokat, a hospitálásokat, az egyéb általános iskolai szakmai feladatokat hallgatóink a helyi református általános iskolában végezhetik. Diákjaink a negyedik évben teljesítendő féléves külső gyakorlatukat az országosan mintegy harminc általános iskolával kialakított kapcsolatrendszerünknek köszönhetően jól szervezett, igényes pedagógiai háttérrel végezhetik.

Nemzetközi kapcsolatok: Pedagógiai Intézetünk folyamatos szakmai kapcsolatot ápol holland (Ede, Utrecht, Gouda) főiskolákkal, amely együttműködés keretében évente néhány diákunk gyakorlati tapasztalatokat szerezhet külföldön, három hónapos ösztöndíjjal.

Mindenkit szeretettel várunk a tanító alapképzési szakon!

A jelentkezés módjáról az alábbi oldalon lehet tájékozódni: http://www.kre.hu/felveteli/tanito-alapkepzesi-szak.php

Intézményünk jelenleg hatályos, valamint korábbi mintatantervei honlapunkról letölthetők. (Kattintson ide!)

Következő események


Összes esemény

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

Youtube