1. Kik pályázhatnak:

Károli Kiválósági Ösztöndíjra jogosultak mindazok a beiratkozott és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező első éves állami ösztöndíjas vagy önköltséges hallgatók, akik:

  • a 2018/2019. tanév őszi félévére nyertek felvételt teljes idejű (nappali) alapképzésre, vagy teljes idejű (nappali) osztatlan képzésre;
  • a felvételi eljárás során a Károli Gáspár Református Egyetemet jelölték meg első helyen;
  • és az alábbi középiskolai verseny valamelyikén elért helyezésük alapján felvételi többletpontban részesültek:


Beszámítható eredmények:

  • Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1-30. helyezés (amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon);
  • A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1-3. helyezés;
  • A Középiskolai Tudományos Diákkör Országos Konferenciája versenyein elért nagydíj vagy első díj (amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon);
  • Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 1-3. helyezés;


A Károli Kiválósági Ösztöndíj a tanulmányok első két aktív félévére folyósítható, melynek havi összege 40.000 Ft.


2. Pályázatok leadásának menete, határideje, helye:

A ösztöndíj jelentkezés alapján nyújtható a pályázati felhívás mellett szereplő adatlap kitöltésével. A hallgató jelentkezése csak kitöltött adatlappal együtt érvényes, melyet a beiratkozást követően október 1. napjáig kell eljuttatni a kar Tanulmányi Osztályára. Csak azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akik a jelentkezésüket határidőben, formai szempontból az előírásoknak megfelelően nyújtották be. A határidő elmulasztása, vagy a formai előírások be nem tartása miatt kimentésnek, igazolásnak helye nincs.

A támogatás odaítéléséről a TO vezető javaslata alapján a Főtitkár hoz döntést 2018. október 8-ig.

A nyertes pályázók névsorát a karok Tanulmányi Osztálya hirdeti ki.

Amennyiben az ösztöndíjra jogosult hallgató a beiratkozás félévét követő félévét passziválja, vagy a hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik, a támogatás összegétől végleg elesik.

Károli Kiválósági Ösztöndíj Pályázati felhívás 2018/2019. tanév.

Károli Kiválósági Ösztöndíj Pályázati adatlap 2018/2019. tanév.

 

Budapest, 2018. szeptember 17.

Következő események


Összes esemény

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

Youtube