Beiratkozási tájékoztató

A nagykőrösi képzési helyre felvett első éves hallgatók beiratkozása:

Nappali munkarend: 2018. augusztus 27. (10.00)
Levelező munkarend: 2018. augusztus 30. (14.00)
Pótfelvételin felvételt nyertek: 2018. augusztus 30. (14.00)

2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.

 

A budapesti képzési helyre felvett első éves hallgatók beiratkozása:

Nappali tanító, óvodapedagógus szak: 2018. augusztus 28. (10.00)
Nappali szociális munka, csecsemő- és kisgyermeknevelő szak: 2018. augusztus 28. (10.00)
Levelező tanító, óvodapedagógus szak: 2018. augusztus 29. (10.00)
Levelező szociális munka, csecsemő- és kisgyermeknevelő szak, valamint a pótfelvételin felvettek: 2018. augusztus 29. (14.00)

1042 Budapest, Viola u. 3-5.

 

Kérjük, hogy a beiratkozásra a kijelölt időpontban szíveskedjék pontosan megjelenni!
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 36.§-a rendelkezik a beiratkozásról és a tanulmányok folytatásának bejelentéséről.
E szakasz (8) bekezdése szerint: „A beiratkozás kizárólag személyesen történhet.”
A hivatkozott szakasz (11) bekezdése szerint: „Ha a hallgató a beiratkozási kötelezettségét elmulasztja, és utólagos beiratkozás iránti kérelmet határidőben nem terjeszt elő, úgy kizárólag új felvételi eljárással kerülhet be ismét az Egyetemre.”

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok melyeket feltétlen magával kell hoznia, illetve meg kell adnia (az egyes dokumentumok, nyilatkozatok az alábbi listából letölthetőek, megnyithatóak):

 • személyazonossági igazolvány, lakcím kártya, és TAJ kártya, adókártya, bankszámlaszám (eredeti példányban és 1-1 db másolat formájában)
 • minden olyan dokumentum (érettségi-, OKJ-, nyelvvizsga-bizonyítvány, oklevél, stb.), amelyet a felvételi eljárás során a felvételi pontszámításnál figyelembevételre került eredeti példányban és 1 db másolat formájában,
 • 1 db igazolványkép
 • önköltséges hallgató esetén, az önköltségi díj részletfizetésére irányuló kérelem 1 példányban kinyomtatva, aláírva (benyújtási határidő: 2018.08.17.)
 • amennyiben önköltségének egy részét vagy egészét a munkáltatója átvállalja, úgy munkáltató számlaigény iránti kérelmet kell benyújtania (határidő: 2018.08.17.)
  Számlaigényléssel kapcsolatos tájékoztató 2018-2019. tanév
  A határidő elmulasztása után utólagos számlaigénylésre van lehetőség.
 • a beiratkozáskor az alábbi dokumentumokat fogja kézhez kapni. Ezen dokumentumok a beiratkozás részét képezik, tehát átolvasása és aláírása után (iratkozás helyszínén) az intézménynél marad:
  Jognyilatkozat 2018;
  Nyilatkozat Tűzvédelmi Tájékoztatásról 2018;
  A Károli Gáspár Református Egyetem beiratkozott hallgatók fogadalma 2018;
  Beiratkozási lap 2018;
  Önköltséges hallgatók esetén Hallgatói szerződés;
  (Felhívom szíves figyelmét, hogy ezen dokumentumok megtekinthetők a hallgatói (Neptun) weben, bejelentkezve: Információ –> Általános nyomtatványok menüpontot kiválasztva. Itt megjelennek a letölthető, megtekinthető előbb felsorolt nyomtatványok.)

 

Tájékoztatás az állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeiről.

 

Következő események


Összes esemény

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

Youtube