Diákigazolvány igénylés

A diákigazolvány – mint az oktatási igazolvány egyik fajtája – a hallgatói jogviszony fennállását tanúsító közokirat.

A diákigazolvány típusai a felsőoktatásban folyó képzés munkarendjéhez igazodóan: nappali, esti, levelező, távoktatásos diákigazolvány. A diákigazolványok típusait az igazolványon feltüntetett felirat különbözteti meg: a nappali oktatás és képzés munkarendje szerinti diákigazolványt „nappali”, az esti oktatás és képzés munkarendje szerinti diákigazolványt „esti”, a levelező oktatás és képzés munkarendje szerinti diákigazolványt „levelező”, a távoktatási munkarend szerinti diákigazolványt „távoktatás” felirat jelöli.

A diákigazolvány az alábbiakat igazolja:

  • a hallgatói jogviszonynak a diákigazolványon jelölt felsőoktatási intézménnyel, vagyis a Károli Gáspár Református Egyetemmel való fennállását,
  • a jogszabályban meghatározott utazási, kulturális és egyéb kedvezmények igénybevételére való jogosultságot,
  • a hallgatói jogviszony alapján jogszabály szerint járó térítésekre és juttatásokra való jogosultságot,
  • a diákigazolványhoz kapcsolódó, állam által nem garantált (kereskedelmi) kedvezményekre való jogosultságot,
  • a nemzetközi kedvezményekre való jogosultságot.


A diákigazolvánnyal számos kedvezmény vehető igénybe, melyekről részletesen itt olvashat.

Az új diákigazolvány igénylésének menetét egy folyamatábrán követheti nyomon. A diákigazolvány igénylésének első lépése tehát az okmányiroda felkeresése (Az okmányirodákban előzetesen időpontot lehet kérni: tovább.)

A diákigazolvány igénylést – beiratkozás és a félévre történő regisztráció után – a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben kell elindítani – az Ügyintézés/Diákigazolvány igénylés menüpont alatt.

A diákigazolvány igénylés elindításához feltétlenül szükség van arra, hogy a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben rögzített legyen a hallgató „oktatási azonosító száma”, valamint, hogy az Okmányirodában kapott NEK adatlapon található személyes és lakcímadatoknak teljes mértékben („karakter-pontosan”) egyezőnek kell lenniük a NEPTUN-ban szereplő adatokkal. (Figyelem! Amennyiben eltérést észlel, feltétlenül jelezze a kari Tanulmányi Osztályon!)

A hallgató oktatási azonosítójának meglétét a legkönnyebben a következőképpen lehet ellenőrizni:

A www.kre.hu oldal jobb oldalán található NEPTUN menüpont feliratra kattintva a Belépés a hallgatóknak pontot választva a NEPTUN azonosítót és jelszót megadva lehet a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerbe belépni, ahol a bal oldali „Saját adatok” menüben a „Személyes adatok” menüpontra kattintva az Oktatási azonosító mellett egy 11 jegyű számot kell látni. Amennyiben a mező üres, úgy még nem rendelkezik azonosítóval, így a diákigazolvány igénylése sem kezdhető meg.

Az elkészült diákigazolványt az Oktatási Hivatal a felsőoktatási intézménynek küldi meg.

Amennyiben postai úton megérkezett a diákigazolvány, erről értesítést kap tanulmányi ügyintézőjétől. A dokumentumot és az érvényesítő matricát a hallgató a Kar Tanulmányi Osztályán veheti át. A sorszámozott érvényesítő matricát a tanulmányi ügyintéző ragasztja fel a diákigazolványra, átvételét a hallgató aláírással igazolja.

A visszaélések elkerülése érdekében félévente a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben nyilván tartásra kerül a diákigazolvány érvényesítő matrica sorszáma is.

Ideiglenes diákigazolványt a félévre történő, aktív státuszú regisztráció és az állandó diákigazolvány igénylését követően kérhet a Kar Tanulmányi Osztályán.

 

Következő események


Összes esemény

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

Youtube